محمدرضا انصاری در مراسم روز ملی صادرات

خدمات فنی و مهندسی در ایران ۳۴ میلیارد دلار ظرفیت صادرات دارد

نایب‌رئیس اتاق ایران در مراسم روز ملی صادرات بر ظرفیت ۳۴ میلیاردی صادرات خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در مراسم روز ملی صادرات بر ظرفیت ۳۴ میلیاردی صادرات خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در ابتدای سخنانش لزوم توجه به ظرفیت‌های صادراتی کشور را موردتوجه قرار داد و گفت: ظرفیت ملی ما باید با کشورهایی مانند مالزی مقایسه شود؛ مالزی با سی میلیون نفر جمعیت ۲۴۰ میلیارد دلار صادرات دارد و ما هم با پذیرش بعضی ریسک‌ها می‌توانیم جایگاه بسیار بهتری در صادرات داشته باشیم.
محمدرضا انصاری با اهمیت توجه به صادرات خدمات فنی مهندسی گفت: ۳۴ میلیارد دلار ظرفیت خدمات فنی و مهندسی ما باملاحظه کشورهای هدف و بودجه این کشورها است اما موانعی برای اجرایی کردن این هدف وجود دارد.
انصاری روند صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را از مهم‌ترین موانع دانست و گفت: درست است که صدور ضمانت‌های بانکی اسیر مراودات بانکی با دیگر کشورهاست اما بسیاری از این‌ها با مذاکرات دوطرفه با کشورهای هدف حل می‌شوند.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر نقش مهم صندوق توسعه ملی هم گفت: صندوق توسعه ملی بسیار می‌تواند راهگشا باشد؛  اما در حال حاضر صندوق با احتیاط زیاد از حد روبه‌رو است؛ اگر صندوق به صادرکنندگان به‌جای اعتبار خریدار اعتبار فروشنده بدهد موفق‌تر است و در کل باید گفت صندوق توسعه ملی به بازبینی نیاز دارد.
او افزود: بانک‌ها هم معوقات بانکی زیادی دارند و‌ این موضوع باعث شده که اعتبارات را نه به اعتبار شرکت خدمات فنی و مهندسی بلکه در مقابل وثیقه ملکی اعطا کنند و اینهم از اشکالاتی است که باید رفع شود
نایب‌رئیس اتاق ایران ‌همچنین بر برقراری مجدد جایزه‌های صادراتی تأکید کرد و گفت: از سال ۸۱ تا ۹۰ صادرکنندگان جایزه و مشوق‌های صادراتی دریافت می‌کردند؛ رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی در این سال‌ها از ۱۲ درصد به ۴۵ درصد در سال رسید و این جایزه‌ها مثل دینامیت برای صادرات بود و برای حمایت از صادرکنندگان باید از سر گرفته شود.
انصاری همچنین فعال شدن شورای عالی ‌هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی را ضروری دانست و گفت: دولت در آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی مصوب ۱۳۷۹، آورده است که عالی‌ هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی باید زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود اما این بند اجرانشده و این شورا فعالیتی ندارد که برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی باید این شورا فعال شود.