بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ابلاغ شد

بر اساس اعلام معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، معاون اول رئیس جمهور “بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد” را به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ کرد.

فایل pdf این بسته را از اینجا دانلود کنید