اپلیکیشن اتاق در دو نسخه Android و iOS در دسترس قرار گرفته است. برای نصب اپلیکیشن به وب سایت www.otagh.me مراجعه یا از لینک‌های زیر استفاده کنید.