photo_2017-08-05_12-36-02🔹 اتاق یاسوج میزبان “گردهمایی روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور” خواهد بود.

⬅️ سه شنبه ١٠ مرداد ماه الی جمعه ١٣ مرداد ماه ٩۶