رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در همایش مشاغل سبز که در اتاق بیاسوج برگزار می شد اظهار داشت: ما براین باوریم که استانی با این همه ظرفیت منابع آب ، جنگل، معادن و ذخائر زیر زمینی منابع طبیعی و اکوتوریسم بسیار متنوع که سرمایه های خدادادی  است باید برای نسلهای آینده مان  از آن صیانت کنیم و این صیانت اتفاق نمی افتد مگر اینکه تعریفی درست از مشاغلی داشته باشیم که همزیستی مسالمت آمیز با این منابع را در وجود خود داشته باشد و مشاغلی که دوستدار محیط زیست  وبا فن آوری و تولید انرژی و محصولات پاک در ارتباطند.

 جبار کیانی پور گفت: مشاغلی که ملزم هستند استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه ای را رعایت کنند؛ برای انجام این امر مهم نیازمند متخصصین  منابع آب ، تکنیسین  مهندسی محیط زیست و کشاورزی و حتی کارگران و درودگران و مهندسین برق هستند که می توانند از انتشار آلاینده ها و زباله ها و همچنین کاهش مصرف انرژی نقش مهمی را ایفا نمایند.

رئیس اتاق یاسوج افزود: امروزه توجه به مسائلی همچون کم آبی، پدیده گرد و خاک و فرسایش، توجه به محیط زیست در کشورمان بیش از هر زمان دیگری باید افزایش یابد، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بخش اعظمی از بنگاهها، مسائل زیست محیطی را نادیده می گیرند.

کیانی پور تصریج کرد: استان کهگیلویه وبویراحمد  با دارا بودن موقعیت خاص جغرافیایی ، چهار فصل بودن، جنگل و مراتع فرآوان ، تعداد بالای روزهای آفتابی ، وجود مناطق بادخیز و وجود آب فرآوان و از همه مهمتر وجود قشر جوان تحصیل کرده و آماده به کار، استعداد بالایی برای توسعه پایدار و به طبع آن اشتغال سبز را دارد.

جبار کیانی پور ادامه داد: اتاق بازرگانی اعتقاد دارد آموزش و توانمند سازی افراد در زمینه حفظ محیط زیست همراه با توسعه اقتصادی یک اصل کلیدی و راهبردی است و اجرای استانداردهای زیست محیطی را به نفع  فعالیت های اقتصادی و توسعه صنعتی می داند؛ از این رو بر این باور است که ایجاد راهکارهای توسعه اقتصاد سبز در کشورمان بتواند ضمن مهار بحران های زیست محیطی و پدیده بیکاری، پیوند میان صنعت و محیط زیست را برقرار کند.

 وی خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی یاسوج درصدد است تا از طریق فرهنگ سازی، حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط با مشاغل سبز ، حمایت ، تعامل و برقراری  هرچه بیشتر و بهتر با NGO ها و تشکل های مردمی محیط زیستی ، ارائه مشاوره های فنی به کارگران و کار فرمایان و با در اختیار گرفتن تمامی امکانات خود جریان کار آفرینی و رویکرد مشاغل موجود  در استان را به سمت مشاغل سبز سوق دهد و با آموزش تولید کنندگان و صاحیبان صنایع توجهات زیست محیطی را به آنها آموزش دهد.

 کیانی پور افزود: ما در اتاق بازرگانی قصد داریم از طریق گفتگوهای اجتماعی فراگیر، بین کارگران، کار فرمایان ، دولت و فعالین محیط زیست، بستر را برای حرکت به سمت اقتصاد سبز فراهم آوریم.

 جبار کیانی پور بیان کرد: اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه و سیاستهای دولت تدبیر و امید و توجه آن به مشاغل سبز  این توقع بحق را برای بخش خصوصی ایجاد می کند که دولت باید با به کارگیری  مشوق های مالی برای ایجاد  کسب و کارهای سازگار با محیط زیست به خصوص بنگاههای کوچک و زود بازده، شناسایی و توسعه مشاغل کار آفرینی سبز، تجلیل از کار آفرینانان فعال در حوزه های محیط زیست و آموزش کارگران ماهر شرایط را برای رسیدن به مشاغل سبز فراهم آورد.

 رئیس اتاق بازرگانی یاسوج اظهار کرد: در شرایطی که به اعتقاد اکثر صاحب نظران اقتصادی، راه برون رفت از رکود اقتصادی ، افزایش تولید است، ضرورت دارد این مهم، با در نظر گرفتن  جنبه های زیست محیطی و آثار و پیامدهای آن ، در دستور کار تصمیم سازمان قرار گیرد. چرا که مشاغل سبز، پاسخگوی مناسبی برای اشتغال  مولد  و پایدار خواهد بود.

جبار کیانی پور خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت با ارائه هر چه سریعتر منشور مشاغل سبز شرایط را برای پیشبرد هر چه بیشتر اهداف زیست محیطی و ایجاد مشاغل سبز فراهم آورد.