رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در ابتدای این نشست ضمن مروری بر عملکرد این اتاق در سال ۹۵، از عملکرد اعضای هیئت نمایندگان در طی این سال تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود سال ۹۶ سالی پربار و سرشار از موفقیت برای مجموعه بخش خصوصی استان باشد.