به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار آموزشی، تخصصی “اسناد حمل در تجارت بین الملل و بیمه های باربری”  به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان«اسناد حمل در تجارت بین الملل و بیمه های باربری » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان، در سالن همایش های ساختمان این اتاق برگزار کرد.
واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.
گفتنیست در این سمینار مباحثی از جمله
اهمیت اسناد حمل برای خریدار، اسناد حمل متعارف، اسناد حمل خاص، کریر (Carrier) و فورواردر (Forwarder)، انواع حمل دریایی، راه نامه هوایی، راه نامه کامیون (CMR)، راهنامه راه آهن RAILWAY BILL، بازرسی کالا، انواع بازرسی، وظایف بازرس، مراحل انجام بازرسی، زمینه تاریخی به اختصار، تقسیم بندی انواع بیمه، انواع ریسک ها در مبادلات خارجی، قرارداد بیمه، اصول حاکم بر قرارداد های بیمه، وظایف و تعهدات بیمه گذار از آغاز تا پایان قرارداد، پایان قرارداد بیمه، موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه و بیمه حمل و نقل بین المللی توسط آقای حمیدرضا دشتی (کارشناس رسمی دادگستری در امور حمل و نقل بین الملل و استاد آکادمی IRU و از اساتید برجسته موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران) تدریس شد.