صبح امروز سمینار آموزشی  “قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن” به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سالن همایش های اتاق یاسوج برگزار شد.
این سمینار با همکاری کمیسیون فنی مهندسی و عمران اتاق یاسوج، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با دعوت از مدرس متخصص در امور مناقصات و آیین نامه های اجرایی در ۵ ساعت برگزار شد.

گزارش تصویری: