کمیسیون مدیریت واردات جهت جلوگیری از وادرات کالاهایی که توان تولید آن در کشور وجود دارد و تسهیل فضای کسب و کار برای وادرات کالاهای مصرفی، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که توان تولید آن در کشور وجود ندارد همچنین مبارزه با قاچاق کالا جهت حمایت از واردکنندگان شناسنامه دار تشکیل گردیده تا زمینه رشد تولیدات کشور و رفاه مصرف کنندگان را مهیا نماید.

• پایش فضای کسب و کار در حوزه واردات کشور
• پیگیری مطالبات واردکنندگان
• کمک به تولیدات کشو ر با استفاده از واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای
• مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

۱- بررسی تاثیر قاچاق کالا بر مدیریت واردات
۲- بررسی نظام تعرفه ای و تاثیر آن بر مدیریت واردات
۳- بررسی بخش نامه های غیرضروری گمرک و سازمان های مرتبط با واردات

رئیس کمیسیون : ابوذر منصوری ارخلو

دبیر کمیسیون: پریسا صداقتی نیا

اعضای کمیسیون :

علی طهرانچی، فرشید عزیزی، وحید گرجی، محمد باقر فهیمی، منوچهر یاری، عزیز اله رحیمی

تلفکس: ۰۷۴۳۳۲۳۴۳۵۵

تلفن: ۰۷۴۳۳۲۳۴۴۴۰