مصوبات جلسه ۷۴

 

۱

آسیب شناسی زنجیره ارزش شیلات استان

 

با توجه به اهمیت زنجیره ارزش در پیشرفت و توسعه اقتصادی استان ضرورت اجرای زنجیره‌های ارزش تایید شده استان مصوب گردید به منظور تامین منابع مالی زنجیره‌های ارزش استان ۳۰ درصد منابع از محل بند الف تبصره ۱۸ منابع صندوق توسعه ملی سایر موارد مرتبط به این زنجیره‌ها تخصیص داده شود در این راستا مراتب جهت تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان از طریق معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری خواهد شد.
۲ آسیب شناسی زنجیره ارزش شیلات استان مصوب گردید با توجه به اولویت مطالعات زنجیره‌های ارزش تایید شده استان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با هماهنگی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری نسبت به تصویب تامین هزینه‌های مطالعات مزبور اقدامات لازم را انجام دهند.
۳ آسیب شناسی زنجیره ارزش شیلات استان

 

مصوب گردید با توجه به گستردگی زنجیره‌های ارزش تایید شده استان تنوع موضوعات مرتبط با این زنجیره‌ها انجام مطالعات توسط گروهی از پژوهشگران و متخصصان این حوزه و با مدیریت معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همکاری اتاق بازرگانی صورت پذیرد.
۴ آسیب شناسی زنجیره ارزش شیلات استان مصوب گردید تا بررسی وضعیت تامین مالی زنجیره‌های ارزش تایید شده استان به عنوان دستور کار یکی از جلسات شورای گفتگو قرار گیرد
۵ آسیب شناسی زنجیره ارزش شیلات استان

 

به منظور تامین نیروی انسانی متخصص جهت زنجیره ارزش شیلات استان و تنوع محصولات این بخش از طریق معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایجاد رشته شیلات به دانشگاه یاسوج پیشنهاد شود و مراتب از طریق دبیرخانه شورا پیگیری گردد.
۶ آسیب شناسی زنجیره ارزش شیلات استان

 

نظر به اینکه بسیاری از مزارع پرورش ماهی در استان به صورت سنتی بوده وکمتر از تکنولوژی‌های مدرن خصوصاً در زمینه ایجاد آلودگی آب استفاده می‌نمایند مصوب گردید مدیریت شیلات استان گزارشی جامع از وضعیت آلایندگی مزارع و اقدامات صورت گرفته در این زمینه و استفاده از ابزار و تکنولوژی‌های مرتبط در این خصوص روش‌های جلوگیری از آلایندگی آب را تهیه و به دبیرخانه شورای گفتگو جهت در جلسه شورا ارائه نماید.

 

 

مصوبات جلسه ۷۳

۱ بررسی میدانی منطقه ویژه گردشگری تنگ مهریان مصوب گردید: گزارشی از وضعیت تنگ مهریان  توسط اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی با همکاری ادارات کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، راه و شهرسازی ، حمل و نقل و پایانه ها ، منابع طبیعی ، حفاظت محیط زیست ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و شرکت آب منطقه ای با ضمیمه کردن مستندات جهت طرح ، تصمیم گیری و تعیین تکلیف  در کمیته زیربنایی استان تهیه و به دبیرخانه کمیته مزبور ارسال گردد .
۲ بررسی میدانی منطقه ویژه گردشگری تنگ مهریان مصوب گردید: به دلیل وضعیت پیچیده منطقه گردشگری تنگ مهریان  و بررسی دقیق و ساماندهی منطقه مزبور کارگروهی متشکل از معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی ،  معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی ، ادارات کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، راه و شهرسازی ، حمل و نقل و پایانه ها ، منابع طبیعی ، حفاظت محیط زیست  ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ،شرکت آب منطقه ای و دبیری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی تشکیل تا موضوع بصورت جدی تا به حصول نتیجه  مورد پیگیری قرار گیرد .
۳ بررسی میدانی منطقه ویژه گردشگری تنگ مهریان مصوب گردید تا شرکت آب منطقه ای با همکاری معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با لحاظ کردن ردیف اعتباری استانی، پیگیری جدی برای اخذ کد ساماندهی رودخانه مهریان را مبذول و نتیجه حاصله را جهت ارائه در شورای گفتگو به دبیرخانه شورا ارسال نمایند .
۴ بررسی میدانی منطقه ویژه گردشگری تنگ مهریان مصوب گردید : اداره کل حفاظت محیط زیست استان پیگیری های صورت گرفته و نتایج حاصله از اصلاح تعیین حدود منطقه حفاظت شده دنای شرقی در بخش تنگ مهریان مبنی بر تغییر مختصات از ( روستای منصور خانی در امتداد جاده جدید یاسوج تا پل مهریان )در بخش تنگ مهریان از جوی آب  هوایی  به دبیرخانه شورای گفتگو جهت ارائه به معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی و طرح در جلسه شورا ارسال نماید .
۵ بررسی میدانی منطقه ویژه گردشگری تنگ مهریان مصوب گردید: با توجه به اهمیت تنگ مهریان و موضوعات مرتبط از جمله منطقه ویژه گردشگری و توسعه آن و توجه به منظر و زیبایی طرح ها ، چهارخطه کردن جاده ، اتصال راه آهن ، حریم رودخانه و ساماندهی آن ، معارضات اجتماعی و برنامه ریزی در جهت بهبود وضعیت تنگه ، اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی استان با هماهنگی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی نسبت به انتخاب مشاور صلاحیت دار جهت مطالعه جامع تنگ مهریان در حوزه های اشاره شده و با همکاری معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی اقدام نمایند.

 

مصوبات جلسه ۷۲

۱ پیگیری مصوبات جلسه قبل مصوب گردید با توجه به مشکلات بوجود آمده جهت تولیدکنندگان استان در زمینه تجدید ارزیابی وثایق و آزاد سازی وثایق مازاد جلسه ی تخصصی با حضور مدیران بانکها و اتاق بازرگانی تشکیل و مراتب با توجه به دستورالعمل های داخلی بانکها و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج جهت بررسی و اعمال تصمیمات واحد در جلسه بعدی شورای گفتگو ارائه گردد.
۲ بررسی وضعیت حوزه گردشگری استان با نگاه ویژه به منطقه نمونه گردشگری تنگ مهریان چالش ها ، تنگناها و راهکارها

 

مصوب گردید با حضور جناب آقای دکتر عسکری معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری،معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران ادارات کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی،راه و شهرسازی،راه و حمل و نقل جاده ای،محیط زیست،منابع طبیعی،آب منطقه ای و نمایندگان دادگستری،سازمان بازرسی،معاونت پیشگیری از جرم و رئیس اتاق بازرگانی از منطقه گردشگری تنگ مهریان بصورت میدانی مورد بازدید قرار گرفته و مسائل و مشکلات با حضور سرمایه گذاران مورد بررسی و مراتب از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تا حصول نتیجه مناسب مورد پیگیری قرار گیرد.
۳ بررسی وضعیت حوزه گردشگری استان با نگاه ویژه به منطقه نمونه گردشگری تنگ مهریان چالش ها ، تنگناها و راهکارها

 

مصوب گردید اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی  اقدام لازم به منظور اتمام هر چه سریعتر طرح جامع گردشگری و مطالعات منطقه ویژه گردشگری تنگ مهریان را مبذول داشته و در صورت مشکل تامین هزینه های مطالعاتی مراتب را طی مکاتبه ای به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعلام تا مورد پیگیری قرار گیرد.

 

مصوبات جلسه ۷۱

۱ پیگیری مصوبات جلسه قبل مصوب گردید شرکت توزیع نیروی برق استان روزهای قطعی برق واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی که به صورت برنامه ریزی شده و یا برای تعمیرات شبکه را اطلاع رسانی نموده و برنامه قطعی برق تا پایان تابستان را به صورت مکتوب به معاونت محترم هماهنگی امور اصادی استانداری و همچنین دبیرخانه شورای گفتگو اعلام و در این خصوص هر دو هفته یکبار جلساتی برای هماهنگی با دستگاه های ذیربط برگزار نماید
۲ نظام بانکی، تامین مالی بخشهای اقتصادی با نگاه ویژه به وضعیت بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، چالش ها ، تنگناها و راهکارها با توجه به اهمیت بخش تولید و مشکلات عدیده بخش طی سال های اخیر در خصوص تبدیل( دین به حال) واحدهایی که تسهیلات آنها بروز شده و طبق ضوابط می بایست با نرخ موجود تقسیط گردد،مصوب شد مکاتبه ای توسط دبیرخانه هماهنگی شورای بانکهای استان تهیه و با امضا استاندار محترم استان جهت استحضار وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و ریس کل بانک مرکزی ارسال گردد.
۳ نظام بانکی، تامین مالی بخشهای اقتصادی با نگاه ویژه به وضعیت بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، چالش ها ، تنگناها و راهکارها مصوب گردید دبیرخانه شورای هماهنگی بانکهای استان با همکاری نماینده محترم دادستان مرکز استان و دبیرانه شورا، ضمن بررسی دستورالعمل ها و بخشنامه های ارزیابی مجدد وثایق طرح ها و واحدهای تولیدی و آزاد سازی وثایق مازاد نتایج را جهت پیگیری به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار اعلام نمایند.
۴ نظام بانکی، تامین مالی بخشهای اقتصادی با نگاه ویژه به وضعیت بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، چالش ها ، تنگناها و راهکارها مصوب گردید به منظور تامین بخشی از نیازهای مالی واحدهای تولیدی استان و به پیشنهاد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با پیگیری اتاق،شرایط ایجاد صندوق تامین مالی تولید توسط تولید کنندگان استان فراهم گردد.
۵ خارج از دستور با توجه به انتخاب آقای الهی به عنوان رئیس اتاق اصناف استان ،آقای دکتر زمانی رئیس اتحادیه تاسیسات مکانیکی استان به عنوان یکی از اعضا تشکل های بخش خصوصی و اتحادیه ها شورای گفتگو انتخاب گردیدند.

 

مصوبات جلسه ۷۰

۱ برنامه زمانبندی برگزاری جلسات شورای گفتگو در سال ۱۴۰۲ برنامه زمان بندی برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مقرر گردید طبق برنامه اعلام شده و با هماهنگی استانداری جلسات شورا برگزار گردد.
۲ معرفی اعضا جدید مدیران عامل یا روسای هیات مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا روسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی بر اساس دستور العمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعضا جدید (مدیران عامل یا روسای هیات مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا روسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی ) توسط اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی واتاق تعاون استان و اتاق اصناف استان معرفی و مورد تایید قرار گرفتند.
۳ شعار سال و الزامات تحقق آن در استان کهگیلویه و بویراحمد مقرر گردید (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،سازمان صنعت،معدن و تجارت استان،سازمان جهاد کشاورزی استان،اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان،شرکت شهرک های صنعتی استان) به منظور تحقق شعار سال در استان در جهت تبیین برنامه‌های خود با حضور در جلسات تخصصی که در اتاق بازرگانی تشکیل می گردد نسبت به برنامه ریزی و ارائه مستندات اقدام نمایند.

 

۴ شعار سال و الزامات تحقق آن در استان کهگیلویه و بویراحمد مصوب گردید با توجه به ظرفیت بنیاد نخبگان در جهت کمک به حوزه تولید و موضوعات متعددی که این بنیاد در راستای بهبود صنعت و تولید استان مدنظر دارد جلسه تخصصی از سوی اتاق با حضور سازمان ها و ارگان های ذیربط تشکیل و نتایج حاصله در جلسه بعدی شورای گفتگو ارائه گردد

 

۵ شعار سال و الزامات تحقق آن در استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و مشکلاتی که از سوی سازمان های خدمات رسان از جمله شرکت توزیع نیروی برق ،شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز برای واحدهای تولیدی خصوصاً واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی سنوات قبل به وجود آمده است مصوب گردید جلسه با حضور شرکت‌های مزبور و سازمان صنعت معدن تجارت استان و شرکت شهرکهای صنعتی استان تشکیل و موضوع مورد بررسی و نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال تا در جلسات آتی شورای گفتگو ارائه گردد.

 

۶ رویکرد جدید اتاق با توجه به ارتقای اثر بخشی فعالیت ها در چارچوب بهبود فضای کسب و کار و تعامل بیشتر بخش خصوصی با بخش دولتی در جهت توسعه استان مصوب گردید به منظور استفاده از ظرفیت های اقتصادی استان و جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ،همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش های اقتصادی به صورت ملی توسط اتاق بازرگانی و با همکاری سازمان ها و ارگان های دولتی و مراکز علمی و پژوهشی استان و با هماهنگی اتاق ایران در نیمه دوم سال جاری یا ابتدای سال آینده برگزار گردد.

 

 

مصوبات جلسه ۶۹

مصوبات جلسه
شرح مصوبات مسئول پیگیری مهلت اقدام
۱-مصوب گردید، در راستای دسترسی به اهداف تعیین شده در نرخ رشد اقتصادی استان و تعیین وضعیت بررسی عملکرد  و برنامه های راهبردی ادارات و سازمان های استان با توجه به کدهای آیسیک در بخش های مختلف زیر مجموعه خود ضمن برگزاری جلسات کارشناسی توسط سازمانها و یا ادارات کل مربوطه با حضورسازمان مدیریت وبرنامه ریزی و دبیرخانه شورا و در صورت ضرورت  معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، برنامه های عملکردی خود را ظرف حداکثر یکماه آینده تهیه و جهت ارائه در شورای گفتگو به دبیرخانه شورا راسال نمایند. سازمان مدیریت  و برنامه ریزی و

دستگاههای مربوطه

یک

ماه

۲-با توجه به هماهنگی های بعمل آمده توسط استاندار محترم استان با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسئولین هلدینگ های زیر مجموعه وزارتخانه مزبور جهت حضور در استان مصوب گردید : جلسات تخصصی در خصوص  بررسی فرصت های سرمایه گذاری استان در حوزه های مرتبط با وزارتخانه فوق از سوی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان برگزار وهمچنین گزارش مبسوطی از طرحهای مشاغل خانگی و برنامه های پیش بینی شده تهیه و نتایج حاصله جهت ارائه به استاندار محترم به دبیرخانه شورا ارسال گردد. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۰روز
۳-مصوب گردید: به منظور جلوگیری از طولانی شدن فرایند صدور مجوزهای تاسیس و همچنین موازی کاری توسط سازمانها و ارگانهای دولتی ، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر عسکری معاونت محترم هماهنگی  امور اقتصادی استانداری و کلیه سازمانها و ارگانهای مرتبط از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی ظرف ۱۰ روز آینده برگزار و نتیجه به دبیر خانه شورا جهت ارائه در جلسه آتی ارسال گردد. اداره کل امور اقتصادی و دارایی ۱۰ روز
۴- با توجه به اهمیت بهره وری و نقش آن در نرخ رشد اقتصادی و بر اساس مصوبات جلسات قبلی شورای گفتگو مصوب گردید: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بررسی و ارائه گزارش واحدهای تولیدی استان در بخش های مختلف اقتصادی از منظر بهره وری سرمایه  و ظرفیتهای خالی این واحدها در سال جاری اقدام و در این زمینه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی همکاری همه جانبه را جهت محقق شدن موضوع مبذول نماید. اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 
۵- با توجه به تاکید استاندار محترم مبنی بر توسعه شرکت های دانش بنیان  و توجه ویژه به این شرکت ها در سطح استان مصوب گردید: کلیه سازمان و ارگانهای دولتی و بخش خصوصی، در صورت نیاز با همکاری دانشگاهها و پارک علم و فناوری استان برنامه های اجرایی خود را جهت ارائه به استاندار محترم به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نمایند. کلیه دستگاهها ۱۵ آذر
۶- در خصوص موضوع لغو استعلام طرحهای خارج از شهر و روستا از سازمان همیاری شهرداریها مقرر گردید: استاندار محترم دستورات لازم را جهت حل مشکل موضوع مذکور به مسئولین ذیربط ابلاغ فرمایند. حوزه استاندار جلسه آتی

مصوبات جلسه ۶۸

شرح مصوبات مسئول پیگیری مهلت اقدام
۱-مصوب گردید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی یکدوره زمانی دوهفته ای برنامه راهبردی و استراتژی سازمان ها و ارگان ها با توجه به تقسیم بندی ۲۱گانه کد آیسیک جلسات کارشناسی با حضور ادارات کل و سازمان های ( صنعت، معدن و تجارت ، سازمان جهاد کشاورزی ، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، تعاون کار ورفاه اجتماعی ، راه و شهرسازی ، منابع طبیعی  وآبخیزداری، امور مالیاتی ، شرکت آب منطقه ای و شرکت شهرکهای صنعتی استان) و با حضور دبیرخانه شورا، تهیه و نتایج حاصله را به دبیرخانه شواری گفتگو ارسال نماید. در این خصوص موضوع توسط معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری رصد و پیگیری خواهد شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو هفته
۲-مصوب گردید، دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها با همکاری بانک های عضو گزارش تحلیلی کاملی از وضعیت منابع تخصیصی از محل منابع بانک و سایر منابع از جمله بند الف تبصره ۱۸، تبصره ۱۶ و تبصره ۱۹(وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری) و … مصارف ، میزان تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی ، میزان تسهیلات پرداختی به بخش تولید به تفکیک بخش، راهکارهای مناسب تامین منابع از طریق مجموعه بانک های استان و مشکلات بانک ها در این راستا طی برنامه ششم توسعه را تهیه و جهت ارائه در شورای گفتگوی به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. مسئولیت پیگیری این موضوع بعهده دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها ها خواهد بود و همچنین گزارش ماهانه عملکرد بانکها در خصوص موارد بالا بصورت مستمر و ماهیانه به دبیرخانه شورا و دفتر معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال گردد.. دبیرخانه شورای هماهنگی بانکهای استان دو هفته
۳-مصوب گردید، معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری اقدام مقتضی در خصوص لغو استعلام طرح های خارج از شهر و روستا از سازمان همیاری شهرداری را از طریق استاندار محترم استان پیگیری نمایند. دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تا جلسه آتی شورا
۴-مصوب گردید، در خصوص مسکن اقدام ملی جلسه ای با ادارات کل مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن از طریق دبیرخانه شورا برگزار و نتایج اقدامات صورت گرفته با توجه به تصویب ۱۰.۰۰۰واحد مسکونی برای هر سال و برنامه اجرایی آن مشخص و گزارش مربوطه جهت طرح در شورا تهیه گردد. دبیرخانه شورا دو هفته
۵-مصوب گردید، با توجه به تعداد استعلام های صورت گرفته جهت صدور مجوز تاسیس واحدهای تولیدی و موازی کاری که در این زمینه صورت می گیرد، جلسه کارشناسی با ادارات و سازمانهای ذیربط برگزار و راهکارهای و پیشنهادات مثمر ثمر تهیه و به منظورتصمیم گیری و اجرا از طریق دبیرخانه شورا در جلسه شورای گفتگوی ارائه گردد. دبیرخانه شورا تا جلسه آتی شورا
۶-مصوب گردید سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ها و واحدهای زیر مجموعه و بر اساس اهمیتی که گلخانه ها با توجه به شرایط اقلیمی موجود دارند دو نقطه مناسب برای ایجاد شهرک گلخانه ای در شهرستان دنا و بویراحمد مشخص و نتایج بررسی های خود را به منظور اجرا در جلسه آتی شورای گفتگو ارائه نماید. سازمان جهاد کشاورزی تا جلسه آتی شورا

مصوبات جلسه ۶۷

شرح مصوبات مسئول پیگیری مهلت اقدام
۱ –  مصوب گردید سند راهبردی و برنامه تدوین استراتژی ادارات و سازمان های استان ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان جهاد کشاورزی ، اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ، اداره کل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ،اداره کل اموراقتصادی و دارایی ،  شرکت آب منطقه ای استان ، اداره کل راه و شهرسازی استان ، اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان واداره کل امور مالیاتی استان ) بر اساس پیش بینی نرخ رشد اقتصادی استان و با توجه به برنامه هفتم توسعه ، اسناد بالادستی ، ظرفیت های قانون بودجه و قابلیت های استان با همکاری بخش خصوصی به منظور تجزیه وتحلیل برنامه ها وتدوین برنامه یکپارچه استان  تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ تهیه و جهت  ارائه آن به استاندار محترم به  دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نمایند . کلیه سازمانهای نامبرده در متن مصوبه ۳۱/۰۶/۱۴۰۱
۲ – با توجه به تعیین  رشد اقتصادی ۹ درصدی استان برای سال ۱۴۰۱ و نظر باینکه فعالیت های اقتصادی در چارچوب کدهای آیسیک بر اساس نوع فعالیت ها تعریف شده است ، مصوب گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی یاسوج ضمن تعیین فعالیت های دستگاه های استانی طبق کدهای آیسیک بعنوان قرارگاه رشد اقتصادی جلسات لازم برگزار و براساس برش استانی هدف گذاری نموده و تسهیلات ، منابع اعتباری و بودجه لازم را برنامه ریزی وبا همکاری نهادهای ذیربط تخصیص داده و درپایان سال گزارش جامع تهیه و به رویت استاندار محترم رسیده و در آخرین جلسه شورای گفتگو در سال جاری ارئه نماید . سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیرخانه شورا بصورت مستمر
۳-  یکی از آیتم های تاثیر گذار بر نرخ رشد اقتصادی استان موضوع سرمایه گذاری است . بر این اساس مقرر گردید : تعداد ۸ مگا پروژه جدید  با توجه به قابلیت های استان و شرایط جذب سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج و داخل کشور با ارائه نقطه نظرات سازمان ها و ادارات اقتصادی استان و جمع بندی نهایی در جلسات تخصصی شورای گفتگو تهیه و از طریق دبیرخانه شورای گفتگو به استاندار محترم به منظور پیگیری  ، تصویب هیئت محترم دولت و اقدامات مورد نظر جهت اجرا ارائه گردد . در این خصوص ستاد سرمایه گذاری استان نسبت به تنظیم پیش امکان سنجی طرح ها ی مورد نظراقدام لازم مبذول نماید .

 

 

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و دبیرخانه شورا ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات جلسه
شرح مصوبات مسئول پیگیری مهلت اقدام
۴- مصوب گردید : ادرات و سازمان های صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ، تعاون ،کارو رفاه اجتماعی  گزارش کاملی از وضعیت طرح های نیمه تمام  ( با پیشرفت فیزیکی  ۱ تا ۵۹ درصد  ، بالاتر از ۶۰ درصد ،  طرح های راکد  و طرح های جدید  )با ذکر مشخصات کامل این طرح ها  شامل وضعیت فعلی طرح ها ، میزان پیشرفت فیزیکی ، سرمایه گذاری انجام شده  ، سرمایه لازم تا اتمام طرح به تفکیک شهرستان ها  و برنامه های خود به منظور تکمیل طرح ها از لحاظ تامین منابع و همچنین برنامه زمانبندی را به صورت مکتوب تهیه و جهت جمع بندی نهایی و ارائه  به استاندار محترم و تصمیم گیری در شورای گفتگو قبل از برگزاری جلسه بعدی شورا به دبیرخانه ارسال نمایند . دستگاههای ذکر شده در متن مصوبه ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
۵ – نظر باینکه بانکهای استانی فاقد منابع لازم جهت پرداخت تسهیلات ثابت و در گردش مورد نیاز طرح های تولیدی ( ایجادی، توسعه ای و موجود ) می باشند وتامین منابع مالی تاثیر بسزایی در نرخ رشد اقتصادی دارد. مصوب گردید : دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها با هماهنگی سازمان ها و ادارات اقتصادی استان و بانکهای عضو میزان  تسهیلات مورد نیاز در بخشهای مختلف اقتصادی و سازکارهای تامین منابع قابل حصول از جمله بند الف و ب تبصره ۱۸ ، منابع صندوق توسعه ملی ، منابع داخلی بانک ها و سایر موارد را مورد بررسی قرار داده و همچنین آمار تسهیلات ابلاغی ، مصوب وپرداختی بانکها در حوزه تولید را طی ۳ سال گذشته تهیه و گزارش جامع و کامل آن را جهت ارائه در جلسه آتی شورای گفتگو به دبیرخانه شورا ارسال نماید . دبیرخانه شورای هماهنگی بانکهای استان ۳۱/۰۵/۱۴۰۱
۶– مقرر گردید پارک علم وفناوری استان  با همکاری دانشگاه های استان ،ادرات و سازمان های اقتصادی استان گزارشی از وضعیت سهم دانش و پیشرفتهای فن آورانه را در بخشهای اقتصادی استان خصوصا بخش تولید و با نگاه به شرکتهای دانش بنیان استان ظرف مدت یکماه تهیه وجهت ارائه به استاندار محترم به منظور تصمیم گیری مناسب به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نماید .

 

پارک علم و فناوری ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات جلسه
شرح مصوبات مسئول پیگیری مهلت اقدام
۷– مصوب گردید: به منظور  پایش و سنجش بهره وری در سطح فعالیت های بخشی، دستگاهی و بنگاهی  ظرفیت های خالی تولید با توجه به پروانه های بهره بردای صادره و راندمان تولید توسط سازمان های جهاد کشاورزی ، صنعت ، معدن و تجارت وادرات کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ، تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، شرکت شهرکهای صنعتی استان مورد بررسی و گزارش کامل به ضمیه پیشنهادات و راهکارهای بهبود را تهیه نموده و به دبیرخانه شورا جهت ارائه در جلسه بعدی شورا ارسال نمایند  . دستگاههای ذکر شده در متن مصوبه ۳۱/۰۵/۱۴۰۱
۸– مصوب گردید سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی به منظور ایجاد مجتمع های بزرگ گلخانه ای با توجه به اقلیم استان خصوصا شهرک گلخانه ای یاسوج ،چم سفید کاکان وشهرستان دنا را مورد بررسی و جهت اجرا یی نمودن ایجاد این شهرک ها و عملیاتی کردن آن ها با توجه به اهمیت موضوع ظرف یکماه آینده اقدام و نتیجه آن را به دبیرخانه شورای گفتگو به منظور ارائه در جلسه شورا  وتصمیم گیری ارسال نماید . سازمان جهاد کشاورزی با همکاری منابع طبیعی استان ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
۹– مقرر گردید با توجه به مشکلات عدیده طرح های تولیدی خصوصا طرح های کشاوزی و براساس تاکید استاندار محترم استان دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها ضمن نشست با بانکهای عضو موضوعات قبول محل اجرای طرح به عنوان وثیقه خصوصا در بخش گلخانه ها ، آزادسازی وثایق مازاد بر ارزش کارشناسی طرح ، حذف استعلامات اضافی و مکرر ، کاهش زمان پرداخت تسهیلات با تاکید بر سرمایه درگردش ورفع بوروکراسی اداری و عدم استعلامات غیر ضرور برای شهرکهای کشاورزی و گلخانه داران استان را مورد بررسی و گزارش مکتوب آن را ظرف یک ماه به دبیرخانه شورای گفتگو جهت ارائه به استاندار محترم و همچنین طرح در جلسه آتی شورای گفتگو به دبیرخانه شورا ارسال نمایند . دبیرخانه شورای هماهنگی بانکهای استان ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
۱۰ –براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجه به تصویب مبلغ ۹۶۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن مصوب گردید : اداره کل راه و شهرسازی برنامه اجرایی خود را جهت جذب این تسهیلات و شناسایی انبوه سازان استانی و غیر استانی را در دستورکار جدی خود قرار داده و ظرف ۱۵ روز مراتب را به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفتگو جهت ارائه به استاندار محترم و طرح در شورای گفتگو ارسال نماید . ضمنا در صورت ضرورت از همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی نیز استفاده نماید . اداره کل راه و شهرسازی استان ۳۱/۰۵/۱۴۰۱

 

مصوبات جلسه ۶۶

شرح مصوبات مسئول پیگیری مهلت اقدام
با توجه به اعلام آمادگی شهرداری یاسوج مصوب گردید به منظور کمک در اجرای پروژه های سرمایه گذاری شهری که از سوی شهردای یاسوج مشخص شده است جلسات مشترک توسط اتاق بازرگانی و شهرداری یاسوج در راستای همکاریهای مشترک خصوصا در زمینه جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برگزار گردد . همچنین در جهت بهبود همکاری ها مقرر گردید تا جلسات مشترک بین کمیسیون های زیر بنایی ، گردشگری  و سایر کمیسیون های مربوطه اتاق بازرگانی و شورای شهر یاسوج  در خصوص موضوعات مشترک و  مورد علاقه طرفین که می تواند در توسعه شهری اثر گذار باشد تشکیل گردد . شهرداری دبیرخانه شورا جلسه آتی شورا

 

مصوبات جلسه ۶۵

شرح مصوبات مسئول پیگیری مهلت اقدام
۱-مصوب گردید، سازمان صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان، نسبت به آسیب شناسی حوزه سرمایه گذاری خود اقدام و نتایج حاصله را به صورت مکتوب تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به دبیرخانه شورای گفتگو جهت طرح در شورا و ارائه به معانت هماهنگی امور  اقتصادی استانداری ارسال نمایند. اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، میراث پایان اردیبهشت
۲-با توجه به پیشنهاد سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مقرر گردید، سازمان مزبور وسازمان جهاد کشاورزی استان هر کدام حداقل دو مورد تامین مالی بصورت زنجیره تولید را معرفی و سازو کار مربوطه را نیز مشخص وبه دبیرخانه شورای گفتگوی ارسال نمایند. سازمان صمت، جهاد کشاورزی جلسه آتی شورا
۳-مصوب گردید، گزارش پرداخت  تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶ و تطبیق مبلغ مصوب به پرداخت  هر یک از بانکها به تفکیک در سال ۱۴۰۰ بصورت کامل و مشکلات مربوطه را سازمان صمت (تبصره ۱۸) و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تبصره۱۶) تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال نمایند بانکهای عامل استان، سازمان صمت،

تعاون، کار

جلسه آتی شورا
۴-مقرر گردید، سازمان صمت  اولویت طرحهای سرمایه گذاری خود را که در سامانه ذیربط تایید نمی شود تهیه تا با امضاء استاندار محترم و یا معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استاندار از طریق وزارتخانه متبوع پیگیری نمایند. سازمام صمت،  
۵-با توجه به تعداد بسیار زیاد طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۶۰ درصد و مبالغ هنگفت سرمایه مورد نیاز این طرح مصوب گردید، سازمان صمت و جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی، استان طرحهای مزبور را اولویت بندی نموده و طرحهای غیر قابل اجرا و دارای مشکل اجرا را مشخص و  لیست مشخصات این طرحها را به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نمایند . سازمان صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی،  
۶-مقرر گردید، از محل کمکهای فنی و اعتباری برای بهبود زیر ساخت های دسترسی شرکت دهشیرکهگیلویه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پس از بررسی کارشناسی مبالغ مورد نیاز تامین گردد.    

 

مصوبات جلسه ۶۴

 

۱ –با توجه به اینکه دستور کار شورا با عنوان « بررسی شاخص های اقتصادی و تاثیر آن بر فضای کسب و کار استان » موضوعات اساسی و تاثیر گذار بر توسعه و پیشرفت استان را با نگاه دقیق و کارشناسی مورد موشکافی قرارداده است مقررگردید اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی حداقل  چهار موضوع مهم را دستور کار مزبور را با حضور کارشناسان سازمان ها و ادارات استان در جلسات کارشناسی شورای گفتگو مورد بررسی  قرارداده و نتایج آن را در شورا ارائه نماید .

۲ – مصوب گردید طرح های سرمایه گذاری که در شورای برنامه ریزی و توسعه مصوب گردیده است و سایر طرح هایی که نیاز به استعلام جهت تطبیق با طرح آمایش سرزمین داشته نخست به سازمان مدیرت و برنامه ریزی استان جهت مطابقت با طرح آمایش معرفی و پس از تایید سازمان مزبور به سایر ادارات جهت اخذ استعلام معرفی گردد .

۳ – مصوب گردید به منظور آشنایی مدیران استانی به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تعیین ظرفیت های قانون بودجه جهت استفاده مناسب در حوزه های مختلف اقتصادی استان سمینار آموزشی توسط اتاق و اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار و در پایان آزمون برگزار و گواهی نیز اهدا گردد .

۴ – مصوب گردید کلیه سازمان و ادارات استانی برنامه ۵ ساله خود را با توجه به اسناد بالادستی و ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه ، برنامه هفتم توسعه ، قوانین بودجه وطرح آمایش و….  و درراستای پیشرفت و توسعه استان و توجه به موضوع توازن منطقه ای حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تهیه و به معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری ودبیرخانه شورای گفتگو ارسال نمایند  .

۵ – نظر باینکه بانکهای خصوصی و غیر دولتی استان منابع خود را در سطح استان سرمایه گذاری ننموده مصوب گردید در جهت استفاده از ظرفیت این بانک ها در راستای رونق اقتصادی وحوزه کسب و کار استان مکاتبه ای از سوی استاندارمحترم استان با بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام پذیرد .

 

۶ -مصوب گردید جلسه ای تخصصی با محوریت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با حضور سازمان جهاد کشاورزی،بانک کشاورزی و کارشناسان حوزه بیمه ای تشکیل و مشکلات بیمه محصولات کشاورزی و سایر موضوعات مرتبط مورد بررسی و نتایج حاصله  جهت  تصمیم گیری از طریق دبیرخانه شورای گفتگو به معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استاندار ارسال و در صورت نیاز به  پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح  مکاتبه ای با امضا استاندار محترم  صورت پذیرد.

 

 

 

مصوبات جلسه ۶۳

شرح مصوبات مسئول پیگیری مهلت اقدام
مصوب گردید، با توجه به مشکلات عدیده بوجود آمده طی یکسال گذشته برای کشاورزان استان و خسارات بوجود آمده شامل خشکسالی، طوفان و سایر موارد دیگر به منظور شناسایی ساز و کار مناسب جهت جبران خسارات از طریق بیمه محصولات کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی با  همکاری سایر سازمانها و ارگانهای مرتبط، موضوع را مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصله را جهت اقدام اساسی در جلسه آتی شورا ارائه نمایند. جهاد کشاورزی جلسه آتی شورا

 

 

مصوبات جلسه ۶۲

شرح مصوبات مسئول پیگیری مهلت اقدام
۱-در راستای عدم پاسخگویی برخی سازمان ها ، ارگان ها ی دولتی به مصوبات جلسات قبل شورای گقتگو مصوب گردید منبعد با اعلام اسامی این ادارات از سوی دبیرخانه شورای گفتگو ، از طریق معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری تذکر کتبی داده شود . دبیرخانه شورا یک هفته
۲- با توجه به مصوبات جلسه پیشین  شورای گفتگو و به منظور ابهام زدایی و شفاف سازی و افزایش بهره وری حوزه بانکی، مصوب گردید در چهارچوب هیئت مقررات زدائی به محوریت اداره کل امور اقتصاد و دارائی استان وبا همکاری اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی یاسوج و دبیرخانه شورای هماهنگی  بانکهای استان موضوع پیگیری و نتایج آن در راستای تسهیل امور بانکی و حل و فصل مشکلات از طریق روال قانونی اقدام و همچنین در جلسات آتی شورا  ارائه گردد . امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی

بانکهای استان

دو هفته
۳- مصوب گردید با توجه به خشکسالی های سال های اخیر و در راستای مصوبات  متعدد دولت و مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای الگوی کشت و عدم اقدام به این موضوع اساسی و مهم توسط سازمان جهاد کشاورزی استان، ستاد الگوی کشت با محوریت سازمان جهاد کشاورزی و همکاری معاونت محترم امورهماهنگی اقتصادی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت آب منطفه ای ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، دانشگاه یاسوج ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ، اداره کل منابع طبیعی و به دبیری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی یاسوج تا حصول نتایج مورد نظر ماهانه تشکیل و نتایج به دبیرخانه شورای گفتگو جهت طرح در جلسات آتی شورا ارسال گردد . جهاد کشاورزی باهمکاری مدیریت و برنامه ریزی،آب منطقه ای،صنعت ومعدن،دانشگاه یاسوج، مرکزتحقیقات، منابع طبیعی، اتاق دو هفته

مصوبات جلسه ۶۱

ردیف

متن مصوبات

نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ با توجه به پیگیری های صورت گرفته  از سوی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت تخصیص اعتبارات کمک های فنی و اعتباری  به استان مقرر گردید سازمان های صنعت ، معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری واحدهایی که شرایط لازم جهت دریافت این کمک ها را دارا بوده ظرف مدت ۴۸ ساعت به منظور معرفی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تخصیص اعتبارات مورد نیاز به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نمایند . *
۲ مصوب گردید برای بهره مند شدن واحدهای  ایجادی و مستقر در نواحی و شهرکهای صنعتی همجوار روستاها از مزایای طرح اشتغال فراگیر روستایی واعمال نرخ تسهیلات روستایی برای این واحدها و نظر باینکه تقریباً تمامی استان های کشور دارای این مشکل می باشند و در این راستا مصوبات و مکاتبات متعددی از سوی سازمان ها و مقامات کشوری نیز صورت گرفته است موضوع طی مکاتبه ای از سوی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی یاسوج جهت طرح در شورای گفتگوی کشور و وزراتخانه های مربوطه  از طریق اتاق ایران پیگیری گردد *
۳ مصوب گردید جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات ناظر برقراردادهای تسهیلاتی توسط بانک های استان  و به منظور همکاری در نظارت مستمر و بررسی وضعیت اجرای این قوانین ورفع ابهامات  و مغایرت های موجود کمیته متشکل از معاونت محترم امورهماهنگی اقتصادی استاندار، سازمان مدیرت و برنامه ریزی ، اداره کل امور اقتصادی ، سازمان بازرسی ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و بانک های عامل و به دبیری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تشکیل و نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفتگو به منظور ارائه در جلسات شورا و پیگیری لازم ارسال گردد. *
۴ مصوب گردید با توجه به بخشنامه ۶۲۶۶۸/ ۹۱ مورخ ۱۰ /۰۳ /۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک هایی که از محل پرداخت تسهیلات  اقدام به بلوکه  نمودن بخشی از تسهیلات نموده اند و این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا  بوده و موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات  میگردد نسبت به آزاد سازی این مبالغ اقدام نمایند *
۵ به استناد به  دستور العمل شوراهای استانی گفت و گو دولت و بخش خصوصی و با عنایت به اتمام دوره انتصاب مدیران و روئسای تعاونی در شورای گفتگو استان، انتخابات هشت نفر از مدیران عامل و روئسای هیئت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا روسای تشکل های اقتصادی برگزار گردید و تمامی اعضاء پیشین با اجماع آراء برای یک سال آینده ابقاء گردیدند *

 

مصوبات جلسه ۶۰

ردیف

متن مصوبات

نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مصوب گردید با توجه به وضعیت موجود آب در استان ، صدور هر گونه مجوز تولید در بخش شیلات با عنایت به حجم تولید و ظرفیت استان فعلا متوقف گردد  . ضمنا  با توجه به پیگیری جهت  حل مشکل ۱۷ واحد تولیدی در بخش شیلات که  طی جلسات گذشته در شورای گفتگو مطرح گردید در صورت باقی ماندن برخی مسائل این واحدها و همچنین در صورت بروز مشکلات جهت واحد های دیگر موضوع  به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید  بمنظور رفع موانع و چالش های مرتبط ارجاع گردد . *
۲ مصوب گردید سازمان جهاد کشاوری ( معاونت تولیدات دامی ) گزارش کاملی از وضعیت واحدهای مرغداری ، راکد ، فرسوده ، قابل بازسازی و بهسازی ، تعداد واحدها و ظرفیت مورد نیاز جدید ، میزان تسهیلات مورد نیاز به تفکیک ایجاد واحدهای جدید ، واحدهای فرسوده و قابل بهسازی و بازسازی و سرمایه درگردش واحدهای موجود متقاضی تهیه و حداکثر ظرف ۲ هفته جهت تصمیم گیری و تعیین تکلیف در جلسه آتی شورای گفتگو به دبیرخانه شورا ارسال نماید. *
۳ مقررگردید در خصوص اخذ مجوز های جدید مرغداری با توجه به مصرف سرانه مرغ در استان و نیاز به ایجاد واحدهای جدید ، مکاتبات لازم از سوی سازمان جهاد کشاورزی با وزارتخانه متبوع انجام و در صورت ضرورت هماهنگی لازم با معاونت محترم امورهماهنگی اقتصادی  استانداری صورت گرفته تا  این مکاتبه با امضاء استاندار محترم به منظور مشخص نمودن منابع لازم جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان صورت پذیرد . *
۴ تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات شورای گفت وگو ارائه شده از سوی دبیرحانه شورا برای سال۱۴۰۰  مورد موافقت اعضاء قرار گرفت *
۵ مصوب گردید معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری به منظور استفاده از ظرفیت کمک های فنی و اعتباری در بخش تولید استان  خصوصا بخش کشاورزی مراتب را در اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان مطرح و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری لازم به منظور تخصیص منابع از محل مزبور ( به تفکیک شهرستان ) اقدام مقتضی معمول نمایند. *

 

مصوبات جلسه ۵۹

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ کمیته ای متشکل از حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی ، شرکت شهرکهای صنعتی استان با دبیری اتاق بازرگانی نسبت به بررسی و تحلیل  موضوعات مزبور جهت تعیین شرایط و اجرای بهینه آن ها تشکیل و تا رسیدن به نتیجه رضایت بخش این جلسات هر سه ماه یکبار تمدید و نتایج در شورای گفتگو ارائه گردد. ضمنا شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است همکاری همه جانبه در این زمینه مبذول نماید

. توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور مکاتبه و نحوه محاسبه و همچنین میزان افزایش قانونی سالانه و چگونگی قیمت گذاری در این خصوص استعلام گردد. در این راستا شرکت شهرکهای صنعتی استان مستندات و مدارک و شیوه محاسبات افزایش قیمت را به دبیرخانه شورای گفتگو حداکثر تا ۱۵/۱/۱۴۰۰ ارسال نمایند.

۲ با توجه به اینکه حدود ۱۰ درصد از روان آبهای کشور متعلق به استان میباشد و عملا این میزان در مساحتی کمتر از یک درصد کشور قرار داد، لذا بر اساس نقشه های موجود بیشتر مساحت استان در حریم کیفی منابع آب سطحی قرار دارد. بنابراین در صورت اجرای ضابطه شماره ۷۸۲ سازمان برنامه و بودجه ( دستوالعمل جدید نحوه استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی ) هیچگونه سرمایه گذ اری در حوزه های صنعت، کشاورزی ، گردشگری صورت نخواهد گرفت و از این بابت مشکلات بسیاری برای استان بوجود خواهد آمد . بر این اساس مصوب گردید تا تعیین تکلیف ضابطه مزبور( بخشنامه شماره ۳۱۷۹۱۵/۹۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸)شرکت آب منطقه ای استان کما فی سابق ملزم به اجرا و اعمال دستورالعمل جریم کیفی آب های سطحی سال ۱۳۸۴ ( موضوع تصویب نامه ۵۸۹۷۷ /ت ۲۹۰۱ هـ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیئت محترم وزیران می باشد.
۳ اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان حداکثر تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف نهایی ۳۲ مورد زمین های واگذاری به واحدهای گردشگری با همکاری امور اراضی اقدام و گزارش کامل اقدامات صورت گرفته به همراه مستندات مربوط به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه نماید.
۴ گردید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راستای تبصره ۱ ماده ۴۷ حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ اقدام و نتیجه عملکرد خود را با مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه نمایند.
۵ اداره کل تامین اجتماعی استان موظف گردد نسبت به عملیاتی کردن بخشنامه مزبور،کما فی سابق اقدام نموده ، درصورت عدم اجرای بخشنامه ذکر شده موضوع بعنوان ترک فعل مدیران از سوی مقامات ذیصلاح به قوه قضائیه معرفی گردد.

 

مصوبات جلسه ۵۸

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با همکاری دبیرخانه شورای گفتگو لیست این طرحها را تا جلسه آتی شورا جهت تصمیم گیری نهایی و رفع مشکل تهیه و ارائه نماید و همچنین مشکلات طرحهای اجرا شده را با توجه به شیوه نامه اجرایی ابلاغی مرتفع نماید. *
۲ با مسئولیت استاندار محترم استان، اداره کل تامین اجتماعی استان  دریافت حق بیمه گلخانه داران  را تا زمان تصمیم گیری و به نتیجه رساندن نهایی توسط سازمان تامین اجتماعی کشور بر اساس روال قبل انجام نماید و همچنین دبیر خانه شورای کفتگو  دولت و بخش خصوصی  استان موضوع را به دبیر خانه شورای ملی  جهت طرح در شورای مذکور ارسال نماید . *

 

 

مصوبات جلسه ۵۷

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ حداکثر ظرف یک هفته تمامی تمدید پروانه با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی ، شیلات وشرکت آب منطقه ای استان انجام  ونتیجه اقدام بصورت کتبی به دفتر استاندارمحترم استان و دبیرخانه شورا ارسال گردد. *
۲ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ظرف حداکثر یک ماه گزارش بررسی کامل واحدهای گردشگری که زمین از منابع ملی تملک نموده اند را به دبیرخانه جهت ارائه در جلسه شورا ارسال نمایند. *
۳ حداکثر ظرف یک هفته تمامی تمدید پروانه با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی ، شیلات وشرکت آب منطقه ای استان انجام  ونتیجه اقدام بصورت کتبی به دفتر استاندارمحترم استان و دبیرخانه شورا ارسال گردد. *
۴ حداکثر ظرف یک هفته تمامی تمدید پروانه با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی ، شیلات وشرکت آب منطقه ای استان انجام  ونتیجه اقدام بصورت کتبی به دفتر استاندارمحترم استان و دبیرخانه شورا ارسال گردد. *
۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ظرف حداکثر یک ماه گزارش بررسی کامل واحدهای گردشگری که زمین از منابع ملی تملک نموده اند را به دبیرخانه جهت ارائه در جلسه شورا ارسال نمایند. *

 

 

 

مصوبات جلسه ۵۶ 

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ با توجه به اهمیت تمدید پروانه آب جهت مزارع پرورش ماهی مصوب گردید با توجه به مشکلات این بخش جلسه ای با حضور شرکت آب منطقه ای ، جها د کشاورزی ، شیلات استان، اتاق بازرگانی و معاونت  هماهنگی امور  اقتصادی استانداری تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
۲ نظر به اینکه یکی از مشکلات مزرعه داران پرورش ماهی در شرایط حاضر کمبود منابع مالی جهت تامین سرمایه گذاری می باشد، مصوب گردید لیست متقاضیان تسهیلات با تعیین مبلغ مورد نیاز از طریق شیلات استان تهیه و منابع آن از محل تسهیلات تبصره ۱۸ و یا منابع داخلی بانکها تامین گردد. در این راستا معاونت محترم  هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری اتاق پیگیری لازم را انجام خواهند داد.
۳ مقرر گردید لیست افرادی که تقاضای تمدید پروانه نموده اند و مدت زمان آن بیش از شش ماه میباشد از طریق اتحادیه پرورش دهندگان آبزیان استان تهیه و در اختیار اتاق بازرگانی جهت ارائه به دفتر استاندار محترم استان  قرار گیرد.
۴ با توجه به شرح وظایف کارشناسان فنی مقرر گردید کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی بطور میانگین ماهی یکبار از طرحهای مرتبط بازدید نمایند و گزارش مربوطه را به سازمانهای مزبور و همچنین شیلات استان ارائه نمایند.
۵ با توجه به اهمیت فروش محصول جهت پرورش دهندگان ماهی در شرایط فعلی با همکاری شهرداری یاسوج و شیلات استان مکان مناسبی تحت عنوان بازارچه فروش ماهی اختصاص یابد و شهرداری از اخذ اجاره به مدت حداقل شش ماه (در صورتی که پرورش دهنده ماهی مستقیما در محل بازارچه نسبت به ارائه محصول اقدام نماید)خود دارای نماید.
۶ مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تهیه گزارش جامع از وضعیت طرح تکثیر و پرورش ماهی شهید مطهری نسبت به تامین بودجه لازم جهت راه اندازی مجدد آن همکاری نماید.
۷ مصوب گردید اتاق بازرگانی با همکاری سازمانهای ذیربط موضوع آموزش سمن ها و مجامع محلی را با توجه به نیاز سنجی حوزه های دارای اولویت در دستور کار خود قرار دهد.
۸ در جهت کمک به سمن ها و سازمان های مردم نهاد و فعالیت بیشتر این مجامع برون سپاری فعالیت سازمان ها و ارگانهای دولتی که این سازمان ها توان انجام آن را دارند صورت پذیرد و در پایان هر سال گزارش آن توسط سازمانهای مربوطه تهیه و به معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی ارسال گردد تا سازمانهای برتر مورد تشویق و تجلیل قرار گیرند.
۹ مقرر گردید موضوع استمهال تسهیلات صندوق توسعه ملی از طریق اتاق بازرگانی بعنوان یکی از دستور کارهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشوری ارجاع گردد، در این ارتباط در صورت ضرورت ، با مراجع ذیصلاح استاندار محترم استان مکاتبه خواهند نمود
۱۰ مصوب گردید در راستای همکاری همه جانبه جلسات کمیسیون های تخصصی مرتبط شهرداری یاسوج و کمیسیونهای تخصصی اتاق بصورت ماهیانه جلسات مشترکی برگزار نمایند.

 

مصوبات جلسه ۵۵

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مقرر  گردید کمیته مشترکی متشکل از رایزن بازرگانی و تجاری سفارت اتریش و اتاق بازرگانی یاسوج ظرفیت، فرصتهای مشترک تجاری و اقتصادی دوجانبه را بررسی تا امکان همکاری های آینده را با تشکیل جلسات مشترک بررسی و برنامه ریزی نمایند.
۲ مقرر گردید با دعوت رایزن بازرگانی و تجاری سفارت اتریش امکان حضور فعالین اقتصادی استان در مناسبتهای تجاری و اقتصادی سفارت اتریش در ایران مهیا گردد.
۳ مقرر گردید رایزن محترم بازرگانی سفارت اتریش نسبت به معرفی یکی از استانهای کشور اتریش جهت همکاری دو جانبه با استان کهگیلویه وبویراحمد اقدام نماید.

 

مصوبات جلسه ۵۴

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ درخصوص شرکت بین المللی توسعه گستر هلال خاور میانه با اشتغال ۳۰۵ نفر مقرر گردید:

الف: به منظور تامین حداقل ۶۰ دستگاه کامیون کشنده و متعلقات انها به ارزش تقریبی ۱۲۰۰میلیارد ریال ، جلسه ای با حضور مدیران بانک تجارت کشور، شرکت ماموت، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل شرکت بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ( سیمان مارگون) در محل معاونت طرح و برنامه وزرات صمت  تشکیل تا تصمیمیات لازم جهت حل این مشکل اتخاذ گردد  به نحوی که کارخانه بتواند در نیمه اول سال جاریف نسبت به تامین کامیون ها اقدام نماید.

 

۲ درخصوص شرکت سوخت سبز زاگرس( بایو اتانول باشت) مقررگردید:

الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیگیری لازم برای تخصیص بودجه عمرانی مورد نیاز پروژه را از طریق سازمان برنامه بودجه کشور بعمل آورد

ب-سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه را از محل اعتبارت داخلی آن سازمان، همکاری نماید.

ج – جلسه ای با حضور مدیران بانک ملی کشور ، به منظور موافقت ان بانک جهت تامین ۱۳۸۰ میلیارد ریال دیگر بصورت سندیکایی با بانک سپه ، درمحل معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت تشکیل گردد.

۳ درخصوص شرکت پتروشیمی گچساران مقرر گردید:

الف : معاونت طرح و برنامه وزارت صمت پیگیری لازم جهت پرداخت تسهیلات ارزی باقیمانده پروژه به مبلغ ۱۵۰ میلیارد یورو از محل تسهیلات تخصیصی ۲۲۰میلیون یوروی صندوق توسعه ملی بعمل آورد

ب- به منظور تسریع در اجرای پروژه و جلوگیری از بروکراسی اداری وزارت صمت صدور مجوز معافیت های گمرکی را به استان تفویض نماید.

درخصوص شرکت پتروشیمی دهدشت مقرر گردید:

الف- به منظور تسریع در اجرای پروژه و جلوگیری از بروکراسی های اداری، وزارت صمت صدور مجوز فعالیتهای گمرکی را به استان تفویض نماید.

۵-درخصوص شرکت نماسازان مروارید با اشتغال ۱۳۴ نفر مقرر گردید: به منظور بازسازی و نوسازی کوره خط اول واحد تولیدی ، ترتیبی اتخاذ گردد تا تسهیلاتی به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال با عاملیت بان ک صنعت و معدن در اختیار مجری قرار گیرد.

 

 

مصوبات جلسه ۵۳

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ در خصوص تعیین اعضای جدید بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بنا به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و تایید شورای گفتگوی استان، اعضای جدید به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱-اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات باغی ، زراعی و صیفی جات استان

۲- جمعیت دوست داران کوه نور

۳- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

۴-انجمن شرکت های ساختمانی استان

۵-اتحادیه تعاونی صنایع دستی و فرش دستباف استان

۶-اتحادیه تعاونی شیلات استان

۷-اتحادیه ابزار و مصالح ساختمانی

۸-اتحادیه قصابان و مواد پروتینی

*
۲ تقویم جلسات شورا برای سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تصویب گردید.

–         چهارشنبه             ۲۵تیر

–         چهارشنبه            ۲۲مرداد

–         چهارشنبه            ۲۶ شهریور

–         چهارشنبه            ۲۳مهر

–         چهارشنبه            ۲۱ آبان

–         چهارشنبه             ۲۶ آذر

–         چهارشنبه           ۲۴ دی ماه

–         چهارشنبه            ۲۹ بهمن

چهارشنبه           ۲۰ اسفند

*
۳ مصوب گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با توجه به گزارش ارائه شده مصوبات جلسه قبل تعداد ۲۰۰ واحد تولیدی شامل واحدهای نیازمند به سرمایه در گردش، متاثر از شیوع ویروس کرونا ، بازسازی و نوسازی و تکمیل و توسعه را تا پایان سال با حمایت از طریق تسهیلات بانکی به فعالیت و چرخه تولید برساند *
۴ سازمان جهاد کشاورزی ظرف حداکثر سه روز پس از ارسال مصوبات نسبت به ارسال گزارش کامل تمامی واحدهای تولیدی زیر مجموعه شامل واحدهای متاثر از شیوع ویروس کرونا ، نیازمند سرمایه در گردش ، بازسازی و نوسازی و تکمیل و توسعه را به دبیرخانه شورا ارسال نماید. *
۵ اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان مکلف است پیگیری تامین تسهیلات مورد نیاز ۳۰ واحد گردشگری را که در گزارش مصوبات جلسه قبل ارائه نمود، تا پایان سال ۹۹ انجام نماید . *
۶ با توجه به دستورات اکید ریاست محترم جمهوری جهت تهیه ماسک ارزان قیمت در سطح کشور، مقرر گردید اتاق بازرگانی یاسوج به عنوان نماینده بخش خصوصی پیگیری لازم جهت تهیه و تولید این محصول باکمک واحدهای اقتصادی و خیرین استان اقدام لازم را بعمل آورد. *

 

 

مصوبات جلسه ۵۲

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مصوب گردید :جلسه مشترکی به میزبانی اتاق بازرگانی و با حضور اتاق تعاون و اتاق اصناف استان تشکیل و نسبت به تهیه لیست پیشنهادی نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی جهت عضویت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطابق دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات استانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام تا تشکلهای پیشنهادی سه اتاق در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جهت انتخاب به رای گذاشته شود. *
۲ مصوب گردید: دبیر شورای هماهنگی بانکهای عامل استان گزارش کاملی از عملکرد تسهیلات اعطایی رونق تولید توسط کلیه بانکهای عامل استان در سال ۹۸جهت ارزیابی و بررسی عملکرد به دبیرخانه شورا  ارائه نمایند . *
۳ مصوب گردید: دستگاههای اجرایی(صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری  و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) نسبت به ارسال گزارش کاملی از واحدهای تولیدی متضرر از شیوع بیماری کرونا که در این مدت نه تعطیل کرده اند و نه تعدیل نیرو داشته اند را در حوزه مربوطه به دبیرخانه شورا اعلام نمایند تا جهت استفاده از فرصت تسهیلات مربوط به کرونا بتوانند بخشی از ضررهای آنها را جبران نمایند. *
۴ مصوب گردید دستگاههای اجرایی از جمله صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لیست کامل و دقیق واحدهای تولیدی و خدماتی که نیاز به سرمایه در گردش  در سال جاری دارند را شناسایی تا نسبت به تامین سرمایه در گردش این واحدها بر اساس ظرفیت های قانونی اقدام گردد. *
۵ دستگاههای اقتصادی متولی استان( صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی) لیست واحدهای تولیدی که نیاز به تکمیل و توسعه و نوسازی دارند را ظرف حداکثر ۱۰ روز مشخص و به دبیرخانه شورا جهت ارائه به استاندار محترم استان ارائه نمایند. *
۶ دستگاههای اقتصادی متولی استان ( صنعت، معدن، جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی،تعاون کار ) لیست واحدهای تولیدی صادراتی و واحدهایی که ظرفیت و توان ارزش صادراتی را دارند ظرف حداکثر یک هفته به دبیرخانه شورا جهت برنامه ریزی برای صادرات محصولات تولیدی آنها ارسال نمایند. *
۷ مصوب گردید: سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش کاملی از پرداخت تسهیلات در سال ۹۸ در تمامی زمینه ها به واحدهای تولیدی ، صنفی و …. به تفکیک بانکهای عامل را به دبیرخانه شورا جهت ارائه در جلسه آتی شورا ارائه نمایند. *

 

 

مصوبات جلسه ۵۱

 

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-در خصوص وضعیت پنجره واحد سرمایه گذاری و نشست های سرمایه گذاری استان مصوب گردید هر ۱۵ روز یکبار جلسه بررسی، احصاء و ظرفیت سنجی حوزه سرمایه گذاری استان در محل پنجره واحد سرمایه گذاری با مسئولیت اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تشکیل گردد. *
۲ ۲-مصوب گردید یک نفر کارشناس از حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بعنوان نماینده حوزه مربوطه به دبیرخانه شورای گفتگو جهت هماهنگی های لازم معرفی گردد. *
۳ کلیه تصمیمات شورای گفتگو برای دستگاهها، سازمانها و نهادهای اجرایی بر اساس تفاهم نامه وزارت کشور و اتاق ایران لازم الاجرا بوده و تمامی دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مورد درخواست دبیرخانه شورای گفتگو را در زمان لازم به دبیرخانه تحویل دهند *
۴ ایجاد امنیت سرمایه گذاری در شهرستانها:  مصوب گردید نامه ای با امضای معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به فرمانداریهای استان در بحث امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر همکاری شهرستانی ارسال گردد. *
۵ مصوب گردید جلسات فوق العاده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بصورت شهرستانی در مراکز شهرستان با توجه به نیاز و در زمانی که دبیرخانه و یا حوزه معاونت اقتصادی استانداری لازم دانستند تشکیل گردد. *

 

 

مصوبات جلسه ۵۰

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مصوب گردید موضوع استفاده از ظرفیت تفاهم نامه های همکاری های مشترک وزارت کشور با اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان دستورکار جلسه بعدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد.     *
۲ مصوب گردید در خصوص مشکلات زمین محل احداث سایت شرکت نمایشگاه های دائمی استان در جلسه ای به ریاست استاندار محترم استان و با حضور مدیران دستگاه های ذیربط، مطرح و نتایج به حوزه معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور جهت پیگیری ارسال گردد.     *

 

 

مصوبات ۴۹

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست ، اداره کل منابع طبیعی ، استانداری واتاق بازرگانی به منظور مشخص نمودن اراضی تخریب شده و شیب دار در مناطق حفاظت شده و اشکوب های جنگلی جهت واگذاری به جامعه محلی و بخش خصوصی برای کاشت گونه های گیاهی و خوراکی و گونه های در معرض انقراض و استفاده مناسب از این اراضی با توجه به نگاه حفاظتی به آن ( سازو کار واگذاری و کشت در کارگروه مشخص گردد )

 

 

 

    *
۲ -مصوب گردید ادارات کل محیط زیست و مابع طبیعی استان با هماهنگی فرمانداری های استان و با حمایت استانداری و اتاق بازرگانی استان نسبت به آموزش مناطق محلی واقع شده در حوزه های حفاظت شده اقدام نمایند.

 

    *
۳ ۳-برگزاری همایش ملی با موضوع محیط زیست و توسعه پایدار با مشارکت همه سازمان ها و ارگان های دولتی استان و دبیری اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی یاسوج در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

 

    *

 

 

جلسه ۴۸

 

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۲ ۱-با توجه به مذاکرات تلفنی معاون محترم وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین استاندار محترم استان  با جناب آقای دکتر مهری مدیر عامل محترم بانک صنعت ومعدن کشور در خصوص حل مشکلات تامین تسهیلات ارزی نیروگاه ۷۵۰مگاواتی سیکل ترکیبی کهگیلویه  مصوب گردید ظرف یک هفته آینده سرمایه گذار با مراجعه به بانک صنعت و معدن کشور و تشکیل جلسه با مدیر عامل محترم بانک نسبت به تعیین تکلیف تامین تسهیلات ارزی مورد درخواست شرکت اقدام و نتیجه را به استاندار محترم استان و معاون محترم وزیراقتصاد اعلام فرمانید. *    
۳ ۲-مصوب گردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به تسریع در راه اندازی سامانه  الکترونیکی صدور مجوز پنجره واحد سرمایه گذاری استان جدیت ویژه داشته و گزارش آن را بصورت ماهیانه به وزارتخانه متبوع و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه نماید. *    
۴ ۳- مصوب گردید اداره کل امور مالیاتی استان طی نامه ای با امضای استاندار محترم استان از مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض اختیارجهت حذف محدودیت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم  و تقسیط بدهی موضوع ماده ۱۹۱ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم در این استان محروم به مدیر کل امور مالیاتی استان واگذارگردد. *    
۵ ۴-با توجه به اینکه اکثر شهرستانهای استان فاقد اداره امور مالیاتی توانمند می باشند درخواست می گردد معاون محترم وزیر جناب آقای دکتر جلیلی همکاری لازم جهت ارتقای سطح ادارات مذکو را به ممیزی کل و یا واحد مستقل مالیاتی  مبذول و نتیجه را جهت استحضار استاندار محترم استان به اداره کل امور مالیاتی استان ابلاغ نمایند. *    
۶ ۵-با توجه به اینکه اکثر شهرستانهای استان فاقد نمایندگی مستقل بیمه ایران می باشد، مصوب گردید با پیگیری مدیریت بیمه ایران ( نمایندگی استان ) با ارسال درخواست به وزارتخانه جهت صدور مجوز بیمه مستقل برای شهرستانهای استان اقدام گردد. *    
۷ ۶-مصوب گردید شعبه ای از بورس تهران به استان اختصاص داده شود و استانداری استان و اتاق بازرگانی یاسوج متعهد گردیدند فضای فیزیکی لازم را در اختیار شعبه قرار دهند. *    
۸ ۷- مصوب گردید اداره کل امور مالیاتی طی نامه ای با امضای استاندار محترم استان از مقام عالی وزارت جهت حذف بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی و تشویق سرمایه گذاری در استان اقدام نمایند  . *    

 

 

جلسه ۴۷

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-در خصوص  پهنه اکتشافی؛مقرر گردید برنامه زمانبندی اکتشاف پهنه ی واگذاری جدید ، به شورای معادن استان ارایه گردد. با توجه به بازه زمانی مشخص شده توسط وزارت صمت در نامه  واگذاری  پهنه ی اکتشافی جدید ، انجام عملیات پی جویی و اکتشاف ، ارائه گزارش نهایی مطالعات و در صورت نیاز ،  آزادسازی محدوده در موعد مقرر انجام گیرد. **    
۲ ۲-دربخش زیرساخت معادن مقرر گردید؛ افزون بر بررسی و مطالعه دقیق و نیازسنجی استان در بخش زیرساخت معادن توسط ایمیدرو ، برای ایجاد و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز معادن ، اعتبار ملی (ایمیدرو) و استانی مورد نیاز تخصیص داده شود *    
۳ ۳- در بخش بیکربنات سدیم؛ مقرر گردیددلایل مخالفت وزارت صمت با اجرای طرح بیکربنات سدیم ، پیگیری و در صورت عدم تایید اجرای آن ، طرح جایگزین معرفی گردد *    
۴ ۴-در خصوص  احیاء ، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقرر گردید  مجری طرح احیاء ، فعالسازی و توسعه معادن کوچک ، تا پایان مهرماه ، کلیه معادن استان که متقاضی برخورداری از ظرفیت های طرح باشند و پتانسل لازم را داشته باشند (از جمله معادن طرح شده در جلسه)، تعیین تکلیف نماید. *    
۵ ۵- در خصوص ظرفیت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی مقررگردید؛مسئولین صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ، جهت رسیدگی و حل مشکل بهره برداران معادن و همچنین معرفی ظرفیت های صندوق در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و حمایت از فعالین معدنی و تامین اعتبار ، در استان حضور یابند *    
۶ ۶- درخصوص  محرومیت زدایی از شهرستان بهمئی مقرر گردید؛  طرح های سرمایه گذاری و مطالعاتی پیشنهادی مرتبط با محرومیت زدایی از شهرستان بهمئی (لیست پیوست) ، توسط ایمیدرو ، بررسی و در خصوص نحوه اجرای آنها اظهار نظر نمایند. *    
۷ ۷- دربخش بهبود فضای کسب و کار و رونق تولیدمقرر گردید؛ مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی استان ، پاسخ استعلامات صادره جهت صدور مجوز فعالیت اقتصادی در همه بخش ها (صنعت ، معدن ، کشاورزی ، گردشگری و …) را در کمتر از یک ماه ارایه دهند. *    
۸ ۸-در خصوص معدن دلی بجک شهرک یک (مرضیه زارع مداب)مقرر گردید؛  به استناد بند ۷ تفویض اختیار مقام عالی وزارت به شورای معادن استان ، مشروط به تسویه بدهی حقوق دولتی معدن (حداکثر تا تاریخ  ۲۵/۰۶/۱۳۹۸)  بر اساس استخراج اسمی ، با اعمال ۲۵ درصد کاهش  و ارائه تعهد یک  ماهه در جهت فعال سازی معدن  و ارائه سایر مدارک و مستندات از جمله قرار داد مسئول فنی و  بروز نمودن تضمین حقوق دولتی ، با رفع سلب صلاحیت معدن موافقت میگردد و در صورت عدم اجرای تعهدات پیش گفته در موعد مقرر از سوی متقاضی ، واگذاری معدن به متقاضیان واجد شرایط در دستور کار سازمان صمت قرار می گیرد.      

 

 

مصوبات۴۶

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-به منظور بروزرسانی و شفاف سازی تکمیل بانک اطلاعاتی بنگاههای اقتصادی     ( فعال ، نیمه فعال وراکد) در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و گردشگری و …. مقرر گردید با محوریت اتاق بازرگانی یاسوج کمیته ای مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صنعت ،معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ،شرکت شهرکهای صنعتی ، میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی  حداکثر تا تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۸ موارد را جمع بندی و به معاونت  محترم هماهنگی امور اقتصای استانداری جهت اظهار نظر نهایی ارسال نمایند. *    
۲ ۲-دبیرخانه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی با همکاری دستگاههای اجرایی ازجمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به احصاءدقیق قوانین و مقررات مزاحم و مخل تولید اقدام و پیشنهادات اصلاحی را جهت اقدامات بعدی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار ارسال نمایند. *    
۳ ۳-مقرر گردید  با محوریت اتاق بازرگانی یاسوج و با همکاری دستگاههای اقتصادی استان موضوع برند و برند سازی محصولات تولیدی استان که دارای مزیت نسبی و توان رقابتی بالایی می باشند را در دستور کار قرار داده و در جلسات ماهیانه شورا گزارش عملکرد را ارائه نمایند. *    
۴ ۴-مصوب گردید سازمان تامین اجتماعی از تاریخ برگزاری جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۸ به مدت سه ماه جلوی هر گونه مسدود نمودن و برداشت از حساب کارفرمایان و پیمانکاران استان تا حل وفصل مشکلات فی مابین همکاری و اقدام نماید. *    
۶ ۵-مصوب گردید همایش اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در خصوص استفاده از ظرفیت یارانه حقوق و دستمزد توسط اتاق بازرگانی و با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف دو هفته آینده برگزار گردد. *    

 

 

جلسه ۴۵

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-باتوجه به اتمام زمان ماموریت اعضای بخش خصوصی و تعاونی  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب گردید اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ، اتاق تعاون و اتاق اصناف، ظرف حداکثر یک هفته نسبت به معرفی تشکلهای زیر مجموعه جهت تعیین اعضای جدید بخش خصوصی شورای گفتگو به دبیرخانه شورا اقدام نمایند. *    
۲ ۲-مصوب گردید سازمان صنعت،معدن و تجارت استان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش کامل و واقعی با توجه به وضعیت موجود واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی استان را مطابق جدول پیوست حداکثر ظرف یک هفته تهیه و به دبیرخانه جهت ارائه در جلسه بعدی شورا ارسال فرمایند. *    
۳ ۳-مصوب گردید سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش کاملی از وضعیت واحدهای کشاورزی، شامل (آمار زراعت ،باغبانی ،دامپروری ،جوجه گوشتی و مرغ تخم گذار،گلخانه های صیفی و … و شیلات  و….)را حداکثر ظرف یک هفته به دبیرخانه جهت ارائه در جلسه آتی شورا ارسال فرمایند. *    
۴ ۴-مصوب گردید اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  باهمکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گزارش کامل و واقعی با توجه به وضعیت موجود از صنایع دستی استان، تولیدات سنتی، گردشگری و …را ظرف حداکثر یک هفته به دبیرخانه جهت ارائه در جلسه آتی شورا ارسال فرمایند. *    
۵ ۵-مصوب گردید گمرک استان گزارش کاملی از آمار و اطلاعات صادراتی استان هم صادرات از طریق گورک استان و هم صادرات از سایر گمرکات کشور را در جلسه آتی شورا ارائه نمایند. **    
۶ ۶-مصوب گردید دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان(بانک ملی استان) ظرف حداکثر یک هفته گزارش کاملی از میزان منابع تزریقی توسط بانکهای عامل استان به بخش تولید و خدمات استان را بصورت دقیق و به تفکیک بانکهای عامل مربوط به سال ۹۶ و۹۷و ۴ ماهه ۹۸ به دبیرخانه جهت ارائه در جلسه آتی شورا ارسال فرمایند. *    
۷ ۷-مصوب گردید در جلسه ای با حضور فعالین اقتصادی استان ودستگاههای متولی( تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، راه و شهرسازی، صنعت و معدن ، شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان مدیریت برنامه ریزی، دفتر سرمایه گذاری و اقتصادی استانداری، اتاق تعاون، اتاق اصناف و …. ) چگونگی استفاده از ظرفیت یارانه حقوق و دستمزد تشریح و اطلاع رسانی گردد. *    

 

 

مصوبات چهل و چهارمین   جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۵/۲/۱۳۹۸

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ با توجه به واقع شدن استان در کریدور شمال و جنوب کشور و جنوب غرب به شرق کشور و موقعیت استراتژیک استان و واقع شدن در بین استانهای بزرگ فارس، اصفهان، خوزستان موافقت گردید .پروژه های راه آهن یاسوج- اقلید ، بزرگ راه یاسوج به سده ( اتصال به قطعه ۳ آزاد راه اصفهان – شیراز) جاده دهدشت، پاتاوه ، در اولویت پروژه های وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و این موضوع از طریق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس پیگیری و منابع مالی آن تامین گردد.     *
۲ قرار شد سد تنگ سرخ و سایر سدهای در دست احداث و مطالعه استان با توجه به موقعت خاص منطقه و تامین ۱۰ درصد آبهای سطحی کشور در کهگیلویه وبویراحمد واهمیت این پروژه ها برای توسعه استان مورد پیگیری کمیسیون برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس قرار گرفته و تامین منابع مالی این پروژه ها در اولویت وزارت نیرو قرار گرفته و کمیسیون نیز همکاری و مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد.     *
۳ باتوجه به بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع اسناد خزانه اسلامی نظر به اینکه سود این اسناد ۱۵ درصد بوده که بسیار پایین تر از نرخ تورم است و همچنین نوسانات شدید به نرخ ارز باعث کاهش این اسناد گردیده و منجر به ضرر و زیان طلبکاران از دولت می گردد پیشنهاد گردید کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بانشست با بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران گشایش اعتبار اسناد داخلی lc  را جایگزین  اسناد خزانه اسلامی گردد.

 

    *
۴ با توجه به اینکه ادارات کل مالیاتی استانها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده ۶درصد مالیات را مورد تهاتر قرار داده و ۳ درصد دیگر که تحت عنوان عوارضی می باشد را تهاتر نمی کنند پیشنهاد گردد. در این راستا کمیسیون با مذاکره با وزارت اقتصاد و دارایی ترتیباتی را اتخاذ تا این عوارض نیز مورد تهاتر قرار گیرد.     *
۵ نظر به اینکه اتاقهای کوچکی همچون اتاق بازرگانی یاسوج بدلیل شرایط خاص اقتصادی استان منابع درآمدی ناچیزی داشته مقرر گردید به منظور ایجاد توازن در پرداخت سهم اتاق های کشور اتاق ایران پیشنهاد گردید کمیسیون سازکار برگزاری جلسه ای با هیئت رئیسه اتاق ایران در برنامه کار خود قرار دهد و زمینه برخورداری همه مناطق کشور از این فرصت را فراهم نماید.     *
۶ در خصوص اجرایی شدن هر چه سریعتر بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸مقرر گردید توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  مجلس کارگروه یا کمیته ای تشکیل و شرایط نظارت کافی بر هزینه کرد این ردیف را در توسعه صنعتی و معدنی و تجارتی فراهم نمایند.     *
۷ در راستای اجرایی شدن تبصره ۱۹ قانون بودجه و با توجه به اینکه بسیاری ازپروژه ها بصورت نیمه تمام باقی مانده و درحال حاضر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد مقرر گردید کمیسیون با هماهنگی دولت ترتیباتی اتخاذ تا با شناسایی و بررسی این پروژه ها حتی الامکان تمهیدات و تسهیلات ویژه به بخش خصوصی واگذار تا شرایط  به بهره برداری رسیدن آنها مهیا گردید.

 

    *
۸ با توجه به اهمیت اخذ مجوزات جهت سرمایه گذاری ونظر به اینکه روند اخذ مجوز بسیار طولانی و در چندین لایه بوده که گاها زمان صدور مجوز به بیش از یکسال می رسد که باعث دلسردی و عدم علاقه سرمایه گذراان و کارآفرینان به سرمایه گذاری خصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته می گردد پیشنهاد می گرددد کمیسیون محترم برنامه ، بودجه و محاسبات لازم ترتیباتی اتخاذ تا نسبت به اصلاح و تغییر این موضوع اقدام و شرایط مناسب در این خصوص بوجود آورد.     *
۹ نظر به اینکه تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های مختلف در استانهای کمتر توسعه یافته بدلیل کمبود نقدینگی و منابع لازم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از تامین کنندگان منابع مالی می تواند کمک موثری در این راستا انجام دهد. لیکن به دلیل شرایط سخت این صندوق عملا بانکها رغبت به پرداخت تسهیلات  صندوق نمی باشند از طرف دیگر اعتبارات تخصصی صندوق بصورت ملی و شناور بوده که در این مورد نیز استان کمتر برخوردار نمی توانند در رقابت با استانهای برخوردار از این اعتبارات استفاده نمایند . لذا پیشنهاد می گردد اعتبارت صندوق توسعه ملی بصورت استانی تخصیص یابد.

 

    *

 

 

 

مصوبات چهل و سومین   جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۷

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ باتوجه به دستور اکید استاندار محترم مبنی بر تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به سرمایه گذارانی که تا کنون اقدام خاصی جهت ایجاد و احداث بنگاههای اقتصادی انجام نداده اند، مقرر شدسازمان جهاد کشاورزی موارد را سریعا در کمیته  و یا کارگروه ویژه ای از جمله کارگروه کشاورزی و آب استان با حضور معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری مطرح و مورد بررسی و تعیین تکلیف و نتیجه نهایی را در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نمایند.     *
۲ درخصوص قرار دادن استان بعنوان پایلوت کسب و کارهای استارت آپی کشور و خوشه های شناسایی شده ، مصوب گردید شخص مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان موضوع خوشه های شناسایی و مصوب شده ( ۱۳خوشه) در استان را از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور پیگیری و همچنین با توجه به قول همکاری معاون محترم سازمان مذکور در سفر به استان جهت پایلوت قرار دادن استان بعنوان خوشه استارت آپی مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان به صورت ویژه و خارج از نوبت نسبت به دریافت مجوزهای لازم تا پایان بهمن ماه اقدام و گزارش آن را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.     *
۳ درخصوص وضعیت گردشگری استان مصوب گردید فرصتها و ظرفیتهای گردشگری خصوصی و دولتی بصورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارگروه گردشگری استان قرار گیرد.     *
۴ مصوب گردید گزارش کامل گردش کار اقدامات انجام شده در پنجره واحد بصورت مصداقتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی ( شامل مدت زمان استعلامات دستگاههای مختلف و زمان پاسخگویی آنها ) تا صدور نهایی اخذ مجوز سرمایه گذاری  در جلسه آتی شورا ارائه گردد.     *
۵ درخصوص موضوع بررسی وضعیت دو واحد تولیدی شن و ماسه آقای رحمان آشنا و خانم افسانه سیاوش پور( عظیم شفیع نژاد) در جلسه ای با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری بررسی و تصمیم گیری گردد. *    
  ۱   ۴

 

 

مصوبات چهل و دومین   جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۷

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ باتوجه به وضعیت اراضی واگذاری توسط امور اراضی استان مصوب گردید سازمان جهاد کشاورزی وضعیت این اراضی را با توجه به سابقه واگذاری بصورت متناوب مورد بررسی قرار داده و در جلسات کارگروه رفع موانع تولید گزارش نموده و بعد از هر چند جلسه یکبار گزارش کامل آن را در صحن جلسه شورا ارائده دهد.     *
۲ موضوع  قرار دادن استان بعنوان پایلوت مطالعه خوشه کسب و کارهای مجازی و رویداد استارت آپها با توجه به صدور مجوز سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور برای شرکت شهرکهای صنعتی استان مصوب گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به بروز رسانی خوشه های صنعتی اقدام و گزارش پیشرفت بروز رسانی و دیگر اقدامات لازم را در جلسه آتی ارائه نمایند. *    
۳ در خصوص وضعیت پنجره واحد استان مصوب گردید یک تیم شامل مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، به سرپرستی معاون محترم اقتصادی استاندار جناب آقای دکتر گوهرگانی در قالب یک تور یک روزه از پنجره واحد یکی ازاستانهای بزرگ (اصفهان یا شیراز )بازدید و از تجربیات آنها در روند اجرای پنجره واحد استان استفاده گردد و گزارش آن توسط دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری در جلسه آتی شورای ارائه گردد.     *
۴ مصوب گردید یک پاورپوینت با محوریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری آقای پهلوای بعنوان نماینده فعالین حوزه گردشگری شامل چالشها و پیشنهادات رونق گردشگری استان تهیه و در جلسه آتی ارائه گردد. *    
۵ مصوب گردید دستور کار شورا ( بررسی وضعیت شرکت های دانش بنیان و نقش آنها در توسعه استان) به علت کمبود زمان بررسی در دستورکار جلسه آتی شورا قرار گیرد *    
  ۳   ۲

 

 

مصوبات چهل ویکمین   جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مصوب گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان در جلسه آتی شورا گزارش مکتوبی از نتیجه گیری بند یک مصوبه چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ( درخصوص پایلوت قرار دادن استان برای خوشه های کسب وکار نو در فضای مجازی مصوب گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان مکاتبات جدیدی با شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور با توجه به قول مساعد معاون شرکت در جلسه شورا ارسال نموده و نتیجه را در جلسه آتی ارائه نماید.) در جهت تایید یا رد مصوبه مذکور ارائه نماید.. *    
۲ مصوب گردید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری با حضور معاون محترم اقتصادی استاندار هماهنگی لازم جهت بازدید مجدد استاندار محترم استان از پنجره واحد مستقر در اداره امور اقتصادی و دارایی استان از وضعیت کمی و کیفی و روند پیگیری درخواست سرمایه گذاران را نموده و همچنین تعداد  ۱۰واحد ارائه شده به پنجره واحد که مشکل مجوز های آنها حل نشده است را در جلسه ای ظرف یک هفته با حضور معاون محترم اقتصادی استاندار بررسی و مشکلات آنها پیگیری و رفع گردد. *    
۳ مصوب گردید دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی گزارش کاملی از گردش کار مراجعه یک سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری از ابتدا تا زمان دریافت مجوز سرمایه گذاری را بصورت دقیق و  با جدول زمان بندی(سازمان صادر کننده مجوز و سازمانهای پاسخگو) انجام تهیه و در جلسه آتی شورا ارائه نمایند. *    
۴ سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان گزارشی کامل از اراضی واگذار شده جهت طرح ها و سرمایه گذاری( کشاوزی – صنعتی، تولیدی و طرح طوبی( دولتی و خصوصی) را  چه آنهایی که به تعهدات خود عمل نموده و چه آنهایی که نسبت به تعهدات عمل ننموده اند  را  بصورت کامل تهیه و در قالب یک پاور پوینت در جلسه آتی شورا ارائه که پس از بررسی جمع بندی بر روی درگاه خروجی دستگاه مربوط قرار گیرد. *    
۵ مصوب گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گزارشی کامل از وضعیت طرحهای واگذاری به بخش خصوصی طبق تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ملی و استانی را در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند. *    
۶ مصوب گردید در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان گزارشی کامل از وضعیت سرمایه گزاری طرحها و پروژه های در دست اجراء عملکرد حوزه های گردشگری و مقایسه آن با عملکرد کشور و استراتژی توسعه گردشگری استان  در حوزه گردشگری و اقدامات انجام شده توسط آن اداره را در قالب پاورپوینت ارائه نمایند. *    
  ۶    

 

مصوبات چهلمین   جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۷

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ درخصوص پایلوت قرار دادن استان برای خوشه های کسب وکار نو در فضای مجازی مصوب گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان مکاتباب جدیدی با شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور با توجه به قول مساعد معاون شرکت در جلسه شورا ارسال نموده و نتیجه را در جلسه آتی ارائه نماید.     *
۲ مصوب گردید اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج با همکاری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و حوزه سرمایه گذاری استانداری تعداد۱۰ تا از طرحها و اولویت های سرمایه گذاری که در حال حاضر در سیستم بروکراسی اداری گرفتار دریافت مجوز هستند را ظرف ده روز تهیه و به پنجره واحد استان ( امور اقتصاد دارایی) معرفی و پنجره واحد باید حداکثر ظرف یک دوره ۲۰ روزه تمامی مجوزها برای سرمایه گذاری را صادر نماید. *    
۳ مصوب گردید در پنجره واحد یک نفر کارشناس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج به عنوان نماینده بخش خصوصی بعنوان ناظر به انجام صدور مجوزها حضور داشته باشد و چنانچه در روند همکاری صدور مجوز از طرف دستگاهها و بانکها قصوری انجام گیرد موارد را به دفتر استاندار محترم استان جهت تصمیم گیری ارائه نمایند. *    
۴ مصوب گردید در خصوص تشکیل و راه اندازی پنجره واحد اداره امر اقتصادی و دارایی استان با اقتباس از استانهای پیشرو(از جمله استان مرکزی) و مطابق آئین نامه راه اندازی  پنجره واحد  ابلاغی توسط وزرات اقتصاد اقدام نمایند و تمامی فرآیند سرمایه گذرای و حضور سرمایه گذار  باید از طرف پنجره واحد انجام گیرد و در صورت مراجعه سرمایه گذار به دستگاههای اجرایی به سمت پنجره واحد هدایت گردند *    
۵ سازمان جهاد کشاورزی واداره کل منابع طبیعی استان ظرف حداکثر ۱۰ روز بعد از ارسال صورت جلسه شورا نسبت به معرفی تمام اشخاص حقیقی، حقوقی،خصوصی و دولتی که زمین از طرف منابع ملی تملک نموده اند و کاربری لازم را انجام نداده اند به استانداری اعلام تا مطابق کمیسیون نظارتی ماده ۳۳ به دادستانی استان جهت تعیین تکلیف معرفی گردد. *    
۶ مصوب گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص تبصره ۱۹ ماده واحد قانون بودجه  ۹۷ تعداد ۱۰ الی ۱۵ پروژه دستگاههای اجرایی که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود  دارد را طبق قانون شرایط از جمله تضمین خرید ، تسهیلات و … به عنوان نمونه در جلسه آتی شورا  که با حضور آقای مهندس عبد العلی زاده تشکیل میگردد ارائه نمایند. *    
  ۵   ۱

 

 

مصوبات سی و نهمین   جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ با توجه به انجام مطالعات شناسایی و تهیه نقشه استانی خوشه های کسب و کار مقرر گردید پیگیری لازم به منظور اصلاح عناوین  وشناسایی خوشه های جدید با استفاده از مزیتهای  استان و استفاده از پیشنهادات دستگاهها صورت پذیرد.     *
۲ باتوجه به پیاده سازی و توسعه خوشه دست بافته ها بعنوان اولین خوشه در استان مقرر گردید به منظور تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای خوشه دست بافته ها کلیه دستگاهها و نهادهای پشتیبان با جدیت همکاری و بصورت ویژه حمایت نمایند.     *
۳ مصوب گردید حوزه معاونت برنامه ریزی شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور جهت تکمیل و به نتیجه رساندان خوشه های شناسایی شده در استان بصورت ویژه همکاری و حمایت های مالی مورد نیاز را انجام دهند.     *
۴ با توجه به اینکه فضای کشور به سمت کسب و کارهای جدید مانند کسب و کارهای نو در فضای مجازی پیش می رود ، پیشنهاد می گردد استان کهگیلویه وبویراحمد توسط شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور بعنوان پایلوت ایجاد خوشه کسب و کارهای نو در فضای مجازی کشور انتخاب گردد و شرایط لازم بمنظور مطالعات و امکانسنجی آن فراهم نمایند.     *
      ۴

 

مصوبات سی و هشتمین   جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مصوب گردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی( خزانه) لیست کامل پیمانکارانی که دارای مطالبات مشخص شده از دولت هستند را تهیه و به دستگاههای اجرایی استان جهت تهاتر ارسال نمایند و دستگاههای اجرایی طبق مصوبه جلسه قبل شورا تا ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره تهاتر بدهی های دولت و بخش خصوصی از هرگونه اقدام اجرایی و مسدود نمودن حسابهای شرکت ها خودداری نمایند. *    
۲ مقرر گردید در خصوص پیمانسپاری دفتر فنی استانداری  جلسه ای به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری بصورت ویژه با موضوع مشکلات پیمانسپاری و عدول از مقررات و قانون گریزی که در طرحها و پروژه ها  وجود دارد تشکیل و بررسی دقیق  ونتیجه را در جلسه آتی ارائه نمایند. *    
۳ ۲    

 

مصوبات سی و هفتمین   جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری ظرف حداکثر یک هفته گزارش کامل دو واحد  صنعتی ریسندگی  شامل ۱- واحد ریسندگی آقای حسینی ۲- ریسندگی آقای ساجدی  را تهیه و جهت استحضار استاندار محترم استان به دفتر ایشان ارائه نمایند. *    
۲ مصوب گردید مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ظرف حداکثر یک هفته با هماهنگی استاندار محترم استان کارشناس یکی از استانهایی که نسبت به پیاده سازی و تکمیل خوشه های صنعتی  اقدام نموده اند را به استان دعوت تا توضیحات، نحوه چگونگی، مشکلات و راهکارهای تشکیل خوشه استان مربوطه را تشریح تا از تجربیات آنها جهت پیاده کردن و توسعه خوشه های صنعتی استان استفاده گردد. *    
۳ مصوب گردید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری  جلسه ای با حضور دستگاههای مرتبط با خوشه دستبافته های استان به دبیری شرکت شهرکهای صنعتی استان تشکیل و بخش نامه ها و وظایف دستگاهها را مطابق بخشنامه های سازمان شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک مشخص  تا هر دستگاه نسبت به  وظایف خود را اقدام نماید. *    
۴ مصوب گردید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی یاسوج با تشکیل جلسه ای با حضور مدیرکل و کارشناسان مربوطه اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مسائل مربوط به حوزه کارفرمائی و کارگری استان را  بررسی و نتیجه اقدامات انجام شده را در جلسه آتی شورا ارائه نمایند. *    
۵ مصوب گردید پس از پایان ماه مبارک رمضان، دوره آموزشی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) مجددا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با دعوت از مدرسان صاحب صلاحیت (ترجیحا نمایندگان شرکت طراح و مجری نرم افزار) در سالن شماره یک استانداری برگزار گردد. حضور تمامی مدیران کل وسایر        ( اعضا کمیسیون مناقصات دستگاههای اجرایی دراین دوره الزامی می باشد. در سایر دوره های مربوط به حوزه نظام فنی و اجرایی استان مدیران دستگاههای  اجرایی مکلف به حضور و الزام همه عوامل (فنی )تابعه خود در این دوره  می باشد *    
۶ مصوب گردید در خصوص بند ۶ گزارش ارائه شده مبنی بر حذف و نادیده گرفتن  برخی ضوابط و شرایط قانونی در آگهی  وسایر اسناد مناقصاتی توسط برخی دستگاههای اجرایی ، مدیر کل دفتر فنی استانداری با هماهنگی معاونت امور عمرانی استانداری  موارد مورد نظر را  طی مکاتبه رسمی به کلیه دستگاهها اعلام و آن دسته از دستگاههای اجرایی که موضوعات قانونی یاد شده را بصورت سلیقه ای حذف می نمایند به دفتر استاندار اعلام نماید. *    
۷ مصوب گردید سایر موانع و مشکلات حوزه نظام فنی و اجرایی  استان که بدلیل ضیق وقت ارائه نگردید در قالب چند بند مشخص کارشناسی شده  و کلی، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان جمع بندی و در جلسه آتی بعنوان  دستور کار شورای گفتگو مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. *    
  ۷    

 

 

مصوبات سی و ششمین   جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۴/۲/۱۳۹۷

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- باتوجه به عدم اقناع اعضاء شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  در زمینه گزارش ارائه شده از خوشه دستباف های استان توسط نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان، مقرر گردید در جلسه آتی شورا، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، گزارشی دقیق از وضعیت حلقه های مختلف خوشه دستباف ها ، شامل واحدهای تولیدی پشم، نخ ریسی، رنگرزی، تولید ابزار آلات و مواد اولیه مانند دار قالی ، رفو گری ، قالیشویی، بازار مصرف داخلی و صادرات تهیه، به طوری که این گزارش شامل مستندات کامل و مکاتبات و پیگیری به عمل آمده باشد *    
۲ باتوجه به اینکه یکی از محورهای اصلی بحث شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بحث شعار سال و حمایت از کالای ایرانی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب بوده است، لذا با امعان نظر به اینکه در چهاردهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش  خصوصی( مورخ۱۳/۰۴/۱۳۹۴) به موضوع خرید محصولات تولیدی استان پرداخته شده بود و مکاتباتی با دستگاههای اجرایی به عمل آمده بود، بنابراین مقرر گردید مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مجددا” صورت جلسه و مکاتبات قبلی را دوباره به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ نماید. *    
۳ علی رغم اینکه حدود سه سال از مصوبه چهاردهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ( مورخ۱۳/۰۴/۱۳۹۴) پیرامون تامین کالا از واحدهای تولیدی استان می گذرد، ولی تا کنون اتفاق خاصی  نیفتاده است، لذا مقرر گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت به کمک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج آسیب شناسی نمایند که علت عدم تحقق این امر چه بوده است، بعد از آن با محوریت اتاق بازرگانی  وبا هماهنگی دستگاههای اقتصادی و نظارتی، اداره کل اقتصادی و دارایی و حوزه اقتصادی استانداری ، جلسه ای تشکیل و راه کارهای اساسی جهت تامین کالا در استان اتخاذ گردد. *    
۴ با توجه به اهمیت موضوع و حمایت از کالای ایرانی، بخصوص تولیدات استان، مقرر گردید دفترجذب و حمایت از سرمایه گذاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکاتبه، تا این موضوع به عنوان دستور کار اصلی جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قرار گیرد تا در آن جلسه به منظور تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون شعار سال تصمیمات اساسی اتخاذ گردد.

 

*    
۵ باتوجه به اینکه یکی از سیاست های مهم دولت، فعال سازی واحدهای راکد می باشد، مقرر گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تعداد ۱۵ واحد تولیدی راکد که در زمینه اشتغال و تولید استان می توانند نقش آفرینی داشته باشند، شناسایی کند و در جلسات آتی کارگروه رفع موانع تولید، مشکلات آنها را بررسی تا تصمیمات لازم جهت فعال شدن اینگونه واحدهای اتخاذ گردد. *    
۶ باتوجه به اینکه یکی از اهداف مهم دولت در سال جاری حمایت از اشتغال در مناطق روستایی و عشایری می باشد و لذا در همین راستان ، دولت تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته است که سهم استان حدود ۲۱۴۰ میلیارد ریال می باشد، لذا مقرر گردید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری حداکثر تا تاریخ۰۶/۰۲/۱۳۹۷ جلسه ای با دستگاههای متولی تولید و اداره کل  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بانک های عاملی برگزار، به نحوی که در آن جلسه تاکیدات لازم جهت تسریع در تشکیل پرونده و انعقاد قرار داد با متقاضیان در سیستم بانکی به عمل آورده شود به نحوی که تا پایان خرداد ماه سال جاری بانک های عامل معادل سهمیه ابلاغی با متقاضیان واجد شرایط انعقاد قرار داد نموده باشد. *    
۶ ۶    

 

 

مصوبات سی و پنجمین   جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید شرکت شهرکهای صنعتی در جلسه آتی شورا گزارش کاملی از اقدامات و برنامه عملیاتی مربوط به مرتفع نمودن حلقه های مفقوده خوشه دستبافتها و فرش دستباف را بصورت کامل ارائه نمایند *    
۲ مصوب گردید اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج گزارش اقدامات انجام شده و اقداماتی که باید در جهت توسعه روستایی انجام گیرد را بصورت ریز و جزئی در جلسه آتی شورا ارائه نمایند. *    
۳ مصوب گردید تقویم جلسات ۶ ماهه اول سال ۹۷ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط دفتر استاندار محترم با همکاری اتاق بازرگانی یاسوج تنظیم و برنامه زمانبندی استاندار محترم استان در ۶ ماهه اول سال ۹۷ گنجانیده شود. *    
  ۳    

 

مصوبات سی و چهارمین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۶

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان بخشنامه و استراتژی  سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور را تهیه و الزامات و برنامه های آنها در خصوص خوشه های صنعتی مطالعه دقیق و پیاده سازی نموده و بر اساس دستور العمل  ۱۳ مورد خوشه مطالعه شده را مجدد بررسی و حداکثر ظرف دو هفته گزارش های آن را  به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. *    
۲ مصوب گردید اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت  و شرکت شهرکهای صنعتی  استان ظرف حداکثر تا پایان اسفند ماه جاری نسبت به تشکیل یک شرکت مدیریت صادرات با توجه به نیروی انسانی و توانمندیهای استان تاسیس نمایند و همزمان از شرکت های مدیریت صادرات خارج از استان جهت حضور در استان دعوت  نمایند. *    
  ۲    

 

مصوبات سی و سومین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- باتوجه به دستور کار جلسه و بررسی مجدد تفاهم نامه منعقده ستاد اجرایی فرمان امام (ره)  با استانداری استان و ارائه گزارش دستگاههای اجرایی مصوب گردید:

الف: واحدهای تولیدی معرفی شده از طرف دستگاههای اجرایی که قبلا با بانکهای عامل مشارکت داشته و تامین مالی بخشی از سرمایه ثابت و درگردش آنها توسط بانک های استان تامین شده همچنان از طریق کارگروههای مرتبط استانی و مذاکره با بانکهای عامل جهت تامین کمبود تقدینگی  آنها اقدام گردد.(سازمان صنعت، جهاد کشاورزی، گردشگری، مهلت اقدام:۳۰/۱۰/۱۳۹۶

ب: سازمانهای جهاد کشاورزی ، صنعت و معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واحدهایی که قابلیت سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت توسط بنیاد برکت را داشته باشند با مشخصات کامل و مطالعه دقیق با سرمایه گذاران دارای اهلیت جهت سرمایه گذاری مشترک به دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اعلام نمایند.

ج:واحدهای موجود که مشکل مالی دارند و دارای قابلیت مشارکت با بنیاد برکت هستند در صورتی که هیچ امکانی از طریق بانکهای عامل و سایر بخشهای اقتصادی استان  جهت تامین کننده منابع مالی آنها وجود نداشته باشد بعنوان طرحهای مشارکت با بنیاد برکت از طرف دستگاههای اجرایی شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی  به دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان جهت مشارکت با بنیاد برکت اعلام گردند.

    *
۲ در خصوص تشکیل خوشه های صنعتی استان مصوب گردید دستگاههای اجرایی شامل صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی  و شرکت شهرکهای صنعتی استان با توجه به هم افزایی صنعتی ، خوشه های قابل اجرا در استان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده وپیشنهادات دستگاه مربوطه  را بصورت کامل اعلام نمایند.     *
      ۲

 

 

مصوبات سی و دومین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش  خصوصی استان ظرف هفته آینده با دستور کار پیگیری تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ( بند الف تفاهم نامه ها) با استاندار محترم استان تشکیل و موارد جهت عملیاتی شدن مورد بررسی قرار گیرد. *    
۲ مصوب گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به بررسی طرحهای راکد صنعتی در سطح استان اقدام و واحدهایی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند شناسایی و به تفکیک نوع واحد ، شهرستان، مشکلات و پیشنهادات قابل اجرا و همچنین لیست سایر واحدهای راکد که غیر قابل بازگشت هستند تهیه و در جلسه آتی شورای گفتگو ارائه نمایند.     *
۳      
  ۱   ۱

 

مصوبات سی و یکمین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۹/۸/۱۳۹۶

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه گزارشی از مطالبات پیمانکاران و استفاده از ظرفیت بند (و) ،   (ه)  و بقیه ابزارهای فاینانسی که وجود دارد را تهیه و در جلسه آتی بصورت پاورپوینت ارائه دهند. *    
۲ مصوب گردید جلسه ای با ترکیب استاندار محترم استان، رئیس اتاق بازرگانی ، رئیس اتحادیه گلخانه داران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ،دادستان ، بازرسی و فرودگاه ظرف هفته آینده تشکیل و مشکل واحدهای گلخانه مستقر در فرودگاه بررسی و حل وفصل گردد. *    
۳ در راستای  پیگیری  تفاهم نامه های بنیادها و سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی در جهت کاهش نرخ بیکاری یک کمیته مشخص در استانداری تشکیل و بصورت مستمر پیگیری و ارائه گزارش نمایند. *    
۴ مصوب گردیددرخصوص خط اعتباری بانکها موضوع (منابع و مصارف بانکها )معاونت اقتصادی استانداری نامه ای را تنظیم همراه با مستندات اتاق بازرگانی برای مراجع ذی صلاح ارسال نمایند. *    
۵ مصوب گردید موضوع احداث کلینیک های عارضه یابی واحدهای تولیدی بعنوان یک موضوع مهم در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت شهرکهای صنعتی قرارگرفته و نتایج را بصورت مستمر به دبیرخانه شورا گزارش دهند. *    
۶ به منظور آشنایی با تهاتر اسناد  خزانه و استفاده پیمانکاران از اسناد خزانه مصوب گردید کارگاه آموزشی توسط اداره کل امور اقتصادی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار گردد *    
۷ در جهت تعیین وضعیت محصولات صادراتی استان مقرر گردید کارگروه توسعه صادرات در اولین فرصت تشکیل و مسائل مربوط به آن تعیین تکلیف گردد *    
۸ مقرر گردید موارد زیر بعنوان دستور کار جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد.

الف:موضعیت طرحهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی و خارج از شهرکهای صنعتی استان

ب: بررسی وضعیت ایجاد صنایع روستایی در روستاهای استان با تاکید بر ایجاد اشتغال مولد و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر

*    
  ۸    

 

مصوبات سی مین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۳/۶/۱۳۹۶

* متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مقرر گردید سازمان صنعت، معدن وتجارت  با توجه به دستور وزیر محترم پیگیری لازم را جهت استقرار نمایندگی  سازمانهای ایدرو و ایمیدرو در استان مبذول و نتیجه را در جلسه آتی شورای اعلام نمایند.

 

*    
۲ مقرر گردید با توجه به اهمیت حوزه کسب و کار در توسعه استانها خصوصا استانهای کمتر توسعه یافته شرکت شهرکهای صنعتی استان با هماهنگی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور مراتب لازم در زمینه ایجاد ساختارهای مرتبط با کمک به ایجاد صنایع در شهرکهای صنعتی علاوه بر شرایط حاضر فراهم و از طریق وزارت صنعت و معدن و تجارت پیگیری نماید.

 

    *
۳ باتوجه به طولانی شدن روند فعال سازی فسفات چرام و بر اساس دستور اکید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت موافقت گردید که شرکت ایمیدرو در کمترین زمان ممکن نسبت به فعال سازی معدن مزبور و فرآوری  ماده معدنی با توجه به شرایط  آن در صورت ضرورت مطالعات مربتط اقدام نماید و سازمان صنعت،معدن وتجارت استان موظف به پیگیری تا حصول نتیجه گردید.     *
۴ با توجه به مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری مبنی بر تخصصی مبلغ ۱۴۰میلیارد تومان جهت یارانه تسهیلات بخش تولید استان  و با نظر به اینکه تنها مورد تحقق نشده سفر می باشد مقرر گردید سازمان صنعت، معدن وتجارت مکاتبات لازم از طریق وزیر محترم انجام و موضوع را تا حصول نتیجه باتوجه به تاکید وزیر محترم صنعت و معدن وتجارت پیگیری نماید.

 

    *
۵ نظر به اهمیت کلینیک های تخصصی در حوزه کسب و کار و تاثیرات مثبتی که این کلینیک ها در رونق و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی دارند، مقرر گردید سازمان صنعت و معدن و تجارت استان با توجه به وضعیت شرکت های مشاور موجود نسبت به ایجاد کلینیک های تخصصی در استان اقدام و موضوعات سرمایه گذاری را در حوزه صنایع قبل از صدور جواز تاسیس با مشورت و تاکید کلینیک های تخصصی اقدام نموده و از نقطه نظرات این کلینیک ها  در بخش های مختلف استفاده نماید.

 

    *
۶ – باتوجه به نقطه نظر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه تاکنون در زمینه سرمایه گذاری های انجام شده ، تسهیلات پرداخت شده و موقعیت و وضعیت واحدهای صنعتی ایجاد شده بعد از انقلاب اسلامی و اثر بخشی این صنایع در اقتصاد استان  اطلاعات موثق و مدونی وجود ندارد تاکید نمودند تا سازمان صنعت، معدن وتجارت  این موضوع را بعنوان یک کار مطالعاتی ضروری در اسرع وقت پیگیری و اجرا نموده و نتایج را به وزیر محترم و مسئولین استانی ارسال نماید.     *
۷ باتوجه به اهمیت روستاها و جمعیت قابل ملاحظه در روستاهای کشور و به منظور جلو گیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و ایجاد اشتغال مولد در روستاها  وصنایع روستایی ودستور اکید وزیر محترم  مقرر گردید اتاق بازرگانی یاسوج مراتب را بعنوان دستور کار در شورای گفتگو کشور پیگیری نماید. ضمنا سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ساز وکار لازم را در این خصوص جهت استان تهیه و به اتاق ارسال نماید. *    
  ۲   ۵

 

مصوبات بیست و نهمین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- ۱-با توجه به عدم تطابق مصوبات بانک مرکزی با مصوبات اعلام شده از سوی بانکهای کشور به بانکهای استان که تاثیر زیادی درحوزه کسب و کار داشته و سبب ایجاد مشکل در این حوزه شده است، مقرر گردید دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها مصوبات بانک مرکزی و مصوبات بانکهای کشور را به اتاق ارائه تا موضوع پیگیری گردد.

 

    *
۲ باتوجه به تاکید رئیس محترم اتاق ایران در زمینه حضور بنگاهها و واحدهای تولیدی استان کهگیلویه وبویراحمد در نمایشگاههای بین المللی مقرر گردید اتاق یاسوج پیگیری لازم به منظور شرکت در این نمایشگاهها با هماهنگی اتاق ایران مبذول نمایند

 

    *
۳ نبود مکانیزم  لازم و نداشتن ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط مجموعه دولت و قوه قضائیه سبب می شود برخی مصوبات شورا اجرا نشود. لذا مقرر گردید توسط اتاق بازرگانی موضوع جهت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور به منظور طرح در شورا و تصمیم مقتضی ارسال نماید.

 

*    
۴ با توجه به عدم توازن منطقه ای و نابرابری های ایجاد شده در استانهای کمتر برخوردار مقرر شد موضوع  در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور مطرح و در صورت موافقت طرحی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه تا شرایط تغییر این وضعیت مورد بررسی  وموافقت قرار گیرد.     *
  ۱   ۳

 

 

مصوبات بیست و هشتمین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۶

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید در جلسه ای که با حضور نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و  شرکت شهرکهای صنعتی استان به میزبانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج  با موضوع اختلاف نظر مربوط به وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی  شهرکهای صنعتی استان (فعال، نیمه فعال، غیر فعال) بررسی و نتیجه آن را حداکثر تا روز ۲۹/۳/۱۳۹۶ جهت استحضار استاندار محترم استان به دفتر ایشان ارسال گردد. *    
۲ مصوب گردید سازمان صنعت، معدن وتجارت استان ظرف حداکثر یک هفته گزارش کامل واحد های تولیدی دریافت کننده تسهیلات رونق تولید از ابتدا تا کنون را طی یک فرمت مناسب که نشان دهنده نام واحد تولیدی ، محل استقرار ، وضعیت واحد تولیدی ، میزان تسهیلات دریافتی، تاثیر گذاری تزریق تسهیلات بر فعالیت مجدد واحد یا حفظ وضع موجود  یا افزایش تولید و …. وضعیت اشتغال و ….واحد را تهیه و به دبیرخانه شورا جهت طرح در جلسه آتی شورا که مورخ ۷/۴/۱۳۹۶ برگزار می گردد، ارسال نمایند. *    
۳ مصوب گردید کمیته امی شامل دستگاههای اجرایی ( سازما ن مدیرت و برنامه ریزی، سازمان صنعت، معدن وتجارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ،  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، تامین اجتماعی ، صندوق کار آفرینی امید،  دبیر شواری هماهنگی بانکهای استان (پست بانک) و اتاق بازرگانی یاسوج  به ریاست آقای مهندس محنایی معاون محترم استان در خصوص  تهیه دستور العمل اجرایی ۵ درصد کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶ باتوجه به اهتمام رئیس ستاد اجرایی فرمان امام  و بنیاد برکت  در خصوص کاهش ۵ درصد نرخ بیکاری استان تشکیل و ظرف حداکثر یک هفته برنامه اجرایی آن را تهیه و به دبیرخانه شورا تحویل نمایند.     *
  ۲   ۱

 

 

مصوبات بیست و هفتمین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۶

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید رئیس محترم اتاق تعاون استان در جلسه آتی شورا گزارشی کامل از وضعیت تعاونی های استان به اعضاء جلسه ارائه نماید. *    
۲ مصوب گردید روسای محترم سازمانهای صنعت،معدن وتجارت ، جهاد کشاورزی، مدیر کل محترم اداره کل میراث فرهنگی استان باحضور معاونین محترم دانشگاههای مذکو در یکی از جلسات آتی شورا  نسبت به ارائه وظایف قانونی مطابقت فرصتهای  استان با ظرفیت دستگاههای  مذکور به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی  وفعالین اقتصادی اقدام نمایند. *    
۳ ۲    

 

مصوبات بیست و ششمین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مقرر گردید گزراشی کامل از وضعیت بازار کار استان در بخش های مختلف توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و همکاری سازمانهای جهاد کشاورزی استان، صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و سازمان تامین اجتماعی  برای سال ۱۳۹۵ تهیه و در جلسه بعدی ارائه گردیده: یک نسخه آن به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی یاسوج ارسال گردد *    
۲ باتوجه به بخشودگی  سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ابلاغ آن به بانکهای کشور دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها آمار میزان تسهیلات، سود و جرائم، تعداد تسهیلات اقدام شده به تفکیک بانک و شهرستان  را به منظور تهیه گزارش نهایی در اختیار دبیرخانه شورای گفتگو قرار داده و در جلسات آتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و یا جلسه کمیسیون اقتصادی ارائه نماید. *    
۳ باتوجه به اعلام سال جاری از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال اقتصاد  مقاومتی ، تولید و اشتغال و در راستای تحقق علمی این شعار و با تاکید استاندار محترم و باتوجه به مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری  از زمینه تخصیص اعتبار به منظور بخشودگی قسمتی از سود تسهیلات طرحهای تولیدی و همچنین استفاده از ظرفیت اعتبارات عمرانی استان در زمینه کمکهای فنی و اعتباری به اینگونه طرحها در بخش سرمایه ثابت و در گردش مقرر گردید برنامه ریزی مناسب از این بابت از سوی معاونت اقتصادی استاندار محترم و اتاق بازرگانی در جهت پیگیری موضوع  و استفاده بهینه از این وضعیت صورت پذیرد. *    
۴ باتوجه به تلاش بی شائبه سازمانها و ارگانهای دولتی وبانکها به منظور بازگرداندن واحدهای تولیدی مشکل دار به چرخه تولید و نظر به اینکه برخی از واحدها با همه مساعدتهایی صورت گرفته  دارای مشکلات اساسی وقابلیت بازگشت نداشته و اصولا ادامه فعالیت آنها مقرون به صرفه  اقتصادی نمی باشد، مقرر گردید سازمانهای جهاد کشاورزی وصنعت و معدن و تجارت نسبت به بررسی و شناسایی واحدهای مزبور  اقدام و گزارش کامل این واحدها را تهیه و در ستاد تسهیل،  کمیسیون اقتصادی و شورای گفتگو ارائه و این واحدها را از چرخه اقدامات معمول خارج نمایند.   *  
۵ سازمانها و دستگاههای دولتی از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه و بودجه ، جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صندوق مهر کار آفرینی ، دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها به نمایندگی از بانکهای استان، سازمان تامین اجتماعی وسایر سازمانهای مرتبط موظفند برنامه عملیاتی خود را برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری استان در سال ۱۳۹۶ را به صورت مکتوب تهیه ، حداکثر ظرف ۲ هفته از دریافت صورت جلسه  به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا در جلسات بعدی ارائه گردد   *  
۶ مقرر گردید به منظور استفاده مناسب از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت رشد و توسعه اقتصادی استان ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی نسبت به برنامه ریزی مناسب در جهت فعال نمودن پنجره واحد انجام و همچنین با تشکیل جلسه ای با حضور معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری ، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی یاسوج، مشاور محترم استاندار در امور اقتصادی و سازمانهای ذیربط تشکیل و نتایج حاصل را پیگیری نماید.   *  
۷ مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان ظرفیت و زمینهای قابل استفاده و کشت  و باغات دیم را به تفکیک شهرستانها و تعیین میزان آنها و شرایط ارائه به متقاضیان تهیه و به دبیرخانه  شورای گفتگو ارسال نماید. *    
۸ گزارش کامل فعالیت های بین المللی و خارج از کشور اتاق بازرگانی تهیه و جهت استحضار استاندارمحترم به دفتر ایشان ارسال گردد. *    
۹ مقرر گردید جلسه ای با حضور سازمان صنعت، معدن وتجارت، دفتر هماهنگی  امور اقتصادی استانداری ، اتاق بازرگانی ، اتاق اصناف، صنف مصالح ساختمانی ودیگر دستگاههای مرتبط با محوریت سازمان صنعت در خصوص بررسی مشکلات بازارسیمان مارگون تشکیل گردد. *    
  ۶ ۳  

 

 

مصوبات بیست و پنجمین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج دستاورد های هیئتهای اعزامی، پذیرش و شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور را به صورت مستمر پیگیری و گزارش آن را در جلسات آتی با توجه به اقدامات دو طرف ارائه نماید. *    
۲ -مصوب گردید  آقای مهندس منوجهری مشاور اقتصادی استاندار ضعفها و مشکلات صادراتی استان را بررسی و با ارتباط با  استانهای همجوار از تجریبات آنها در این زمینه استفاده نماید. *    
۳ مصوب گردید تشویق فعالین اقتصادی، تجار و بازرگانان استان به تشکیل شرکت های مدیریت صادرات در دستور کار نماینده بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی متولی اعم از صنعت، معدن وتجارت ، سازمان جهاد کشاوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و .. قرار گیرد.     *
۴ مصوب گردید اتحادیه های گلخانه داران استان فرصتی ایجاد نمایند که تمامی گلخانه داران اسنان اعم از سبزی، صیفی وگل و. … بتوانند از ظرفیت  آن در سطح تمامی شهرستانهای استان استفاده نمایند.   *  
۵ مصوب گردید در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دستور کار بررسی تشکلهای آب معدنی و گلخانه داران استان حسب دستور ویژه استاندار محترم استان در دستور کار شورا قرار گیرد. *    
  ۳ ۱ ۱

 

 

مصوبات بیست و چهارمین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۵

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید جلسه ای با مسئولیت آقای مهندس منوچهری مشاور اقتصادی استاندار وباحضور سازمانهای صنعت، معدن وتجارت ، سازمان جهاد کشاورزی ، اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان و بانکهای عامل مشخص شده در سفر کاروان تدبیر وامید به استان در خصوص بررسی و اقدامات صورت گرفته و  تفکیک پروژه های سفر با توجه به دستگاههای مرتبط تشکیل و نتیجه  در جلسه آتی  شورا ارائه گردد.     *
۲ مصوب گردید دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان باتوجه به مصوبات شورای عالی بانکها مبنی بر حذف جرایم پلکانی تسهیلات ، حذف محدودیت منابع و مصارف، حذف اجرائیات  و وثایق خارج از طرح (درخصوص طرحهایی که محل اجرای طرح و ماشین آلات جوابگوی وثایق باشند) نسبت به اخذ مجوز های مربوطه و مدارک و مستندات ارائه شده در سفر با ارسال نامه ای مراتب را کتبا به کلیه بانکهای عامل استان اعلام نمایند. *    
۳ مصوب گردید وضعیت  بیمه محصولات کشاورزی(باغی و زراعی و دامی و ….) استان جهت بررسی در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد. *    
۴ مصوب گردید مرکز خدمات سرمایه گذاری  استان به منظور تبیین فرصتهای سرمایه گذاری استان، جلسات ماهیانه در زمینه های توانمندیهای استان به صورت منظم  برگزار نماید. *    
۵ مصوب گردید دستگاههای متولی استان که دارای فرصتهاو اولویت های سرمایه گذاری هستند از جمله شرکت آب و فاضلاب شهری ، شرکت آب منطقه ای ، شرکت توزیع نیروی برق و دیگر دستگاههای مرتبط نسبت به احصا و تهیه  فرصتهای سرمایه گذاری اقدام و مطالب را بصورت کامل و جامع در اختیارمرکز خدمات سرمایه گذاری جهت تهیه کتابچه سرمایه گذاری استان ارسال نمایند.      
۶ مصوب گردید در جهت ارائه فرصت سرمایه گذاری ادارات  استان و منظور نمودن آن در کتابچه فرصتهای سرمایه گذاری جلسه ای با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، معاون محترم اقتصادی ،  حوزه اقتصادی استانداری ،  مرکز خدمات سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی یاسوج تصمیمات لازم اتخاذ گردد. *    
  ۵   ۱

 

 

مصوبات بیست و سومین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۵

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید دستگاههای اجرایی شامل سازمان  صنعت، معدن و تجارت ، سازمان  جهاد کشاورزی ،اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان و دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان نسبت به پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت از طریق سازمانها و وزارتخانه های متبوع پیگیری و نتیجه را در جلسه آتی گزارش نمایند. *    
۲ مصوب گردید کمیته ای متشکل از دستگاههای اجرایی استان و نهاد ریاست جمهوری جهت پیگیری مصوبات هیئت دولت و اعلام نتایج نهایی با مسئولیت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با همکاری اتاق بازرگانی یاسوج تشکیل گردد. *    
  ۲    

 

 

مصوبات بیست و دومین  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۶/۴/۱۳۹۵

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید موضوع واگذاری و ساخت و سازهای بندان سی سخت و موارد مشابه در سطح استان در جلسه ای در حوزه معاونت عمرانی استان مجدد بررسی و تصمیمات مقتضی بعمل آمده و جهت تصویب نهایی در دستور کار شورای گفتگو ی دولت وبخش خصوصی مورخ ۶/۵/۱۳۹۵ قرار گیرد. *    
۲ در خصوص واحدهای تولیدی گل رز مستقر در محوطه فرودگاه یاسوج مقرر گردید ابتدا با برگزاری جلسات مشترک نماینده گلخانه داران و رئیس سازمان جهاد کشاورزی با مدیر فرودگاه استان موارد اختلافی بررسی و حل مشکل گردد. درصورت عدم نتیجه گیری موارد از طریق جلسه ای مشترک با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، نماینده گلخانه داران ، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج ومدیر فرودگاه با رئیس محترم فرودگاه های کشور با درخواست مدیر فرودگاه یاسوج مطرح و مشکلات بررسی و رفع مشکل گردد. *    
۳ مقرر گردید بحث تامین مالی پروژه های اجرایی استان توسط بانکهای عامل استان در جلسه شورای عالی بانکهای استان مطرح و نتیجه جهت تصمیم گیری به شور ارائه گردد. *    
  ۳    

 

 

مصوبات بیست ویکمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۵

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مقرر گردید جلسه ای به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار با حضور مدیران کل سازمان جهاد کشاورزی، فرماندار شهرستان دنا، میراث فرهنگی، مدیریت امور اراضی استان، امور اراضی سی سخت، منابع طبیعی شهرستان دنا، محیط زیست شهرستان دنا، راه و شهر سازی شهرستان دنا، دادگستری شهرستان دنا، شهرداری سی سخت و اتاق بازرگانی در محل حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و در خصوص بررسی مناقشات فعلی بین سازمان های مختلف و بخش خصوصی و همچنین وضعیت سرمایه گذاری انجام شده در اراضی واگذاری منطقه بندان سی سخت و تطابق آن با قوانین و مقررات قبلی و فعلی و ارائه نقطه نظرات و تصمیم نهایی جهت تقدیم استاندار محترم اقدام لازم صورت پذیرد . ضمنا در صورتی که نقاط مستعد جهت احداث تاسیسات گردشگری  باتوجه به طرحهای تفضیلی شهر سیسخت و طرح مطالعاتی گردشگری توسط میراث فرهنگی وجود دارد مشخص و سازمانهای مرتبط مجوزات لازم را صادر و مراتب را کتبا به معاونت هماهنگی امور عمرانی جهت پیگیری ارسال نمایند و همچنین در خصوص مالکانی که در سنوات گذشته در اراضی مزبور اقدام به ساخت  مستحدثاتی نمودا اند و از طرف سازمان های متولی هیچ گونه تذکر  ونظارتی بر انجام این ساخت و سازها در زمان احداث صورت نگرفته است . به جهت حفظ حقوق مالکان و امکان تطبیق  آن با قوانین موجود نسبت به مساعدت و جلوگیری از تخریب اقدام و شرایط واگذاری آن با اخذ حقوق قانونی دولت مهیا نمایند *    
۲- مقرر گردید برای کسانی که در منطقه بندان سی سخت و سایر مناطق اطراف شهر سی سخت قصد تغییر کاربری به منظور انجام ساخت و سازهای خارج از طرح توسعه گردشگری و طرح تفضیلی  شهر سی سخت دارند، می بایست در کمیسیون مربوطه در حوزه جهاد کشاورزی طرح و بارعایت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند. *    
۳ نظر به اینکه یکی از مشکلات صنعت طیور استان عدم تکمیل زنجیره تولید میباشدو همین امر هزینه های بسیار زیادی را به مرغداران استان تحمیل می نماید. لذا مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی شرایطی را فراهم تا مطالعات امکان سنجی طرح ایجاد خوشه کسب و کار طیور استان به منظور اجرایی نمودن آن فراهم و نتایج را در جلسه بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه نمایند. *    
۴- باتوجه به اینکه اتحادیه مرغداران استان برنامه های مناسبی را جهت ساماندهی وضعیت مرغداران استان در نظر دارد مقرر گردید، به منظور تقویت این اتحادیه و کمک به مرغداران استان سیستم توزیع مرغ استان توسط جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن وتجارت مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم جهت کمک به واگذاری سیستم خرید، کشتار و توزیع به اتحادیه مرغداران استان اتخاذ و و در این ارتباط از محل تسهیلات پیش بینی شده جهت بخش تولید در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه کمک لازم را مبذول و نتایج را در جلسه بعدی ارائه نمایند. *    
۵ باتوجه به اینکه مصوبات جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جهت بانکها الزامی می باشد، مقرر گردید دفتر هماهنگی امور اقتصادی نتایج مصوبات را پیگیری و در صورتی که بانکی نسبت به انجام مصوبات اقدام ننموده مراتب را بصورت کتبی به معاون محترم اقتصادی جهت پیگیری و برخورد قانونی اعلام نماید. *    
  ۵    

 

 

مصوبات بیستمین  جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۵

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مصوب گردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با هماهنگی دستگاههای اداری ذیربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج بررسی های لازم در خصوص چگونگی تشکیل صندوق توسعه استان را بعمل آورده و نتیجه آن را در جلسه آتی شورا ارائه نمایند. *    
  ۱    

 

مصوبات نوزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مقرر گردید سازمان صنعت، معدن وتجارت  استان ، سازمان جهاد کشاورزی ستان و اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان با هماهنگی  اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج نسبت به تهیه و تدوین سندنهایی توسعه صادرات غیر نفتی استان تا پایان بهمن ماه جاری جهت طرح در جلسه شورای گفتگو و نهایتا طرح، بررسی و تصویب آن در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی اقدام نماید. در همین رابطه ادارات کل مکلفند در طرح خود اقدامات و الزامات پیشنهادی رابه تفکیک با مشخص نمودن برنامه های اجرایی و متولیان  اجرایی و همچنین در طرح پیشنهادی خود نسبت به برش محصولی مشخص و تعیین بازار هدف آن با اطلاعات و ارقام دقیق و کارشناسی اقدام و آن را ارائه نمایند. *    
۲ مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی نسبت به تدوین ، اصلاح و ارائه طرح راهبردی سند توسعه صادرات غیر نفتی مربوط به آن اداره کل در یک جلسه فوق العاده کار گروه توسعه گردشگری ظرف یک هفته آینده  اقدام نماید . *    
۳ مقرر گردید سازمان صنعت، معدن وتجارت استان هماهنگی ، پیگیری واقدام لازم را در خصوص کسب مجوزات قانونی در جهت برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در استان امسک روسیه را تاپایان  بهمن بعمل آورد *    
۴- مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از طریق سازمان توسعه تجارت آخرین مراودات ، تفاهم نامه ها و موافقت نامه های مربوط به روابط ایران و روسیه و تسهیل این روابط تجاری را تهیه و دفتر اقتصادی و اتاق بازرگانی ارسال نماید. *    
۵- مقرر گردید سازمانهای صنعت، معدن و تجارت  استان و سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی با تشکیل  منظم جلسات لازم در جهت پذیرش هیئت  تجاری استان امسک( موضوع سفر هیئت  به استان در اردیبهشت ماه ۹۵) بعمل آورند(هماهنگی با زیر مجموعه ها ، تهیه برنامه های لازم ، بازدیدها، ملاقات ها) *    
۶- مقرر گردید سازمان صنعت، معدن وتجارت  نسبت به ابلاغ تقویم نمایشگاهی مصوب کارگروه توسعه صادرات استان درسال ۹۵ به شرکت نمایشگاهی، فرمانداریها، شهرداریها و کلیه دوایر ذیربط اقدام نماید. در این رابطه به جز نمایشگاههای بهار، پاییزه، ضیافت و یلدانه که هرکدام صرفا می بایست در موعد زمانی خود (بهار ، پاییز، رمضان و زمستان )توسط اتاق اصناف برگزار گردد، سایر نمایشگاههای مصوب صرفا توسط شرکت نمایشگاههای دائمی برگزار گردد.

*در همین رابطه مقرر شد سازمان صنعت، معدن وتجارت  نسبت  به برخورد قانونی با نمایشگاههای خارج از تقویم نمایشگاهی درسطح استان و شهرستانها از طریق اماکن نیروی انتظامی و دادستانی شهرستانها بلادرنگ اقدام نماید

*برگزاری هر گونه نمایشگاه خارج از تقویم و به جز موارد چهارگانه ذکر شده ممنوع و در صورت نیاز اینگونه موارد می بایست در کارگروه توسعه صادرات مطرح و پس از تصویب و صدور مجوزات قانونی توسط شرکت نمایشگاههای دائمی استان قابل اجرا خواهد بود. شرکت دائمی  نمایشگاهها ی استان در صورت  نیاز می تواند  از مجریان  ذیصلاح جهت برگزاری نمایشگاه استفاده نماید

*    
۷ مقرر گردید سازمان صنعت،معدن وتجارت استان و جهاد کشاورزی با هماهنگی نسبت به پیگیری لازم در جهت فسخ قرارداد واگذاری ۵/۱۳ هکتار زمین به شرکت تعاونی و نمایشگاههای استان (شرکت قبلی ) اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورا به صورت مکتوب اعلام نماید. *    
۸- مقرر شد درخصوص فروش مستقیم  کالا در نمایشگاههای تخصصی توسط مجریان دفتر اقتصادی استانداری و مدیر عامل شرکت نمایشگاههای استان ( آقای وکیلی)  و رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت  با استعلام از چهار استان و لحاظ نمودن قانون و عرف ، بررسی و نتیجه را ظرف یک هفته به استاندار محترم اعلام دارند(دفتر هماهنگی اقتصادی ، صنعت و معدن ، شرکت نمایشگاهها- یک هفته) *    
۹ -مقرر شد نمایشگاههای دائمی استان با هماهنگی سازمان صنعت، معدن وتجارت برنامه ریزی لازم را در جهت مشارکت سایراتاق های  اصناف شهرستانها  علاوه بر اتاق اصناف مرکز استان  وسهامدار نمودن آنان اقدام نماید ( شهرستانهایی که دارای اتاق اصناف می باشند. ) *    
  ۹    

 

 

مصوبات هجدهم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۴

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مقرر گردید با توجه به مصوبات جلسات قبلی شورا و تاکید استاندار محترم مقررگردید اتاق بازرگانی بعنوان دبیر  تهیه و تنظیم سند راهبردی صادرات غیر نفتی استان هماهنگی لازم را با سازمانها و ارگانهای ذیربط و برگزاری جلسات هفتگی مداوم تا زمان نهایی شدن و تصویب در شورای گفتگو با حضور صاحبنظران مدعو کشوری معمول نماید. *    
۲ مقرر گردید سازمانهای جهاد کشاورزی ، صنعت، معدن وتجارت و اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تا پایان دی ماه نسبت به پیگیری و تنظیم سند نهایی راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی وارائه گزارش هفتگی به دبیرخانه شورای گفتگو(اتاق بازرگانی یاسوج)اقدام نمایند. *    
۳- -مقرر گردید جلسات هماهنگی و اظهار نظر مربوطه به تهیه سند راهبری بصورت منظم در اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با حضور دستگاههای مربوطه و حوزه معاونت اقتصادی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مشاور اقتصادی استاندار تشکیل تا ضمن برطرف نمودن نقایص مربوطه هماهنگی لازم به منظور همسان سازی گزارش بر اساس  بر آوردهای واقعی صورت پذیرد. *    
۴ -مقرر گردید از طرف دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گزارش و دستاوردهای سفر هیئت تجاری و اقتصادی استان به کشور روسیه از دستگاههای اجرایی حاضر در سفر اخذ و یک نسخه از آن در اختیار اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج قرار گیرد. *    
۵ مقرر گردید پیگیری موافقت نامه ها و مصوبات سفر هیئت تجاری استان به روسیه بصورت جدی در دستور کار اعضاء و دستگاههای شرکت کننده در هیئت قرار گیرد و گزارش پیگیری ها و پیشرفت های مذاکرات بصورت مکتوب به اتاق بازرگانی (دبیرخانه پیگیری مصوبات سفر) ارائه گردد. و اتاق نتایج حاصله را در جلسات آتی ارائه تا تصمیم گیری لازم بعمل آید. *    
  ۵    

 

مصوبات هفدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱- مقرر گردید  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان دراولین کارگروه گردشگری استان که حداکثر  تا قبل از برگزاری جلسه آتی شورای گفتگو ، گزارش مستند وضعیت موجود تولید صنایع دستی و دستبافتهای  استان، وضعیت مطلوب تولید و امکان صادرات و الزامات راهبردهای مربوطه را تهیه و در جلسه شورا که طبق تقویم مورخ ۱/۹/۱۳۹۴ تشکیل می گردد جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی وضعیت  صادرات حوزه صنایع دستی ارائه نماید. *    
۲- مقرر گردید با توجه به تصمیم گیری در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  استان با مراجعه به دستگاههای ذیربط  از جمله شهرداری و منابع طبیعی  جهت اختصاص فضای مناسب برای احداث نمایشگاه دستبافتهای استان با الگویی که توسط آن اداره کل تهیه می گردد اقدام نماید. *    
۳- مقررگردید سازمان جهاد کشاورزی استان در اولین کارگروه کشاورزی و آب استان که حداکثر تا قبل از جلسه ماه آینده شورای گفتگو گزارش کامل و مستند وضعیت موجود تولید محصولات کشاورزی، وضعیت مطلوب ، امکان صادرات و الزامات لازم جهت صادرات محصولات فوق را تهیه و در جلسه شورا که طبق تقویم مورخ ۱/۹/۱۳۹۴ تشکیل می گردد جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی امکان صادرات محصولات کشاورزی را ارائه نماید. *    
۴- مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کامل و مستند وضعیت صادرات استان، واحدهای تولیدی صادراتی، امکان صادرات و الزامات مربوطه را در اولین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان تصویب  و در جلسه آتی شورا که طبق تقویم مورخ ۱/۹/۱۳۹۴ تشکیل می گردد ارائه نماید. *    
۵ مقرر گردید  سازمان صنعت،  معدن وتجارت با همکاری  اداره کل تعزیزات حکومتی استان جلسه ای با حضور تمامی عاملین توزیع و فروش سیمان و مصالح ساختمانی استان تشکیل و نسبت به بررسی وضعیت خرید سیمان های تولیدی خارج از استان فاکتور خرید، فروش آنها را کنترل نهایی و نتیجه بررسی را  جهت تصمیم گیری ارائه نمایند. *    
  ۵    

 

 

مصوبات شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-مقرر گردید به منظور بررسی موضوع هدف گذاری صادراتی استان،  موانع،  مشکلات و ارائه راهکارهای  لازم کارگروهی در اتاق بازرگانی و با حضور مدیران سازمان جهاد کشاورزی ،  صنعت، معدن ، گردشگری ، گمرک،  بانک توسعه صادرات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و استانداری(دفتر اقتصادی) تشکیل گردد. دستگاههای یاد شده علی الخصوص سازمان جهاد کشاورزی،  صنعت،  معدن وتجارت و گردشگری مکلفند ضمن مطالعه روند صادرات استان طی سالهای گذشته با هماهنگی تشکلها و واحدهای زیر مجموعه  خود هدف گذاری برنامه صادراتی خود مبتنی  بر مباحث تولید، قابلیت های صادراتی استان، بازاریابی مناسب و امکان صادرات کالاهای تولیدی استان را با توجه به توانمندیها وفرصتهای استان و پیش بینی میزان وحجم صادرات به تفکیک نوع کالا، خدمات و زیر بخش های کلی آن در مجموع راهبرد صادراتی و الزامات اجرایی مربوط در سطح استان را طی سالهای ۹۴-۹۷ بررسی و جمعبندی  آن را به اتاق ارائه تا در جلسه بعدی شورای گفتگو ارائه شود. *    
۲ ۲- مقرر گردید  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان برنامه ریزی و هماهنگی لازم را در جهت کنترل کیفی سیمانهای وارداتی به استان نسبت به سیمان تولید کارخانه یاسوج را با همکاری کارخانه سیمان یاسوج بررسی و نتایج بدست آمده را جمع بندی و به دبیرخانه شورای فنی استان ارائه تا در جلسه شورای فنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در همین رابطه مقرر شد چنانچه کیفیت سیمانهای وارده به استان از نظر اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی  پایین تر از سیمان کارخانه سیمان یاسوج باشد، استفاده از سیمان های تولیدی کارخانه سیمان یاسوج جهت استفاده در پروژه های عمرانی استان در اولویت ویژه قرار گیرد. *    
۳ ۳-مقرر گردید،  جلسه مشترک تجار و بازرگانان استان  با استاندار محترم استان به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی یاسوج در محل سالن جلسات شماره یک استانداری با هدف بررسی مشکلات بازرگانان استان تشکیل گردد. *    
  ۳    

 

 

مصوبات شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-مقرر گردید به منظور بررسی موضوع هدف گذاری صادراتی استان،  موانع،  مشکلات و ارائه راهکارهای  لازم کارگروهی در اتاق بازرگانی و با حضور مدیران سازمان جهاد کشاورزی ،  صنعت، معدن ، گردشگری ، گمرک،  بانک توسعه صادرات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و استانداری(دفتر اقتصادی) تشکیل گردد. دستگاههای یاد شده علی الخصوص سازمان جهاد کشاورزی،  صنعت،  معدن وتجارت و گردشگری مکلفند ضمن مطالعه روند صادرات استان طی سالهای گذشته با هماهنگی تشکلها و واحدهای زیر مجموعه  خود هدف گذاری برنامه صادراتی خود مبتنی  بر مباحث تولید، قابلیت های صادراتی استان، بازاریابی مناسب و امکان صادرات کالاهای تولیدی استان را با توجه به توانمندیها وفرصتهای استان و پیش بینی میزان وحجم صادرات به تفکیک نوع کالا، خدمات و زیر بخش های کلی آن در مجموع راهبرد صادراتی و الزامات اجرایی مربوط در سطح استان را طی سالهای ۹۴-۹۷ بررسی و جمعبندی  آن را به اتاق ارائه تا در جلسه بعدی شورای گفتگو ارائه شود. *    
۲ ۲- مقرر گردید  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان برنامه ریزی و هماهنگی لازم را در جهت کنترل کیفی سیمانهای وارداتی به استان نسبت به سیمان تولید کارخانه یاسوج را با همکاری کارخانه سیمان یاسوج بررسی و نتایج بدست آمده را جمع بندی و به دبیرخانه شورای فنی استان ارائه تا در جلسه شورای فنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در همین رابطه مقرر شد چنانچه کیفیت سیمانهای وارده به استان از نظر اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی  پایین تر از سیمان کارخانه سیمان یاسوج باشد، استفاده از سیمان های تولیدی کارخانه سیمان یاسوج جهت استفاده در پروژه های عمرانی استان در اولویت ویژه قرار گیرد. *    
۳ ۳-مقرر گردید،  جلسه مشترک تجار و بازرگانان استان  با استاندار محترم استان به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی یاسوج در محل سالن جلسات شماره یک استانداری با هدف بررسی مشکلات بازرگانان استان تشکیل گردد. *    
  ۳    

 

مصوبات پانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۴

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-مقرر گردید : لیست تهیه شده از تولیدات استان که به تایید دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان رسیده جهت توزیع در جلسه شورای اداری استان توسط اتاق بازرگانی تهیه و به تعداد اعضاء شورای اداری درجلسه مذکور توزیع گردد. *    
۲ ۲-مقرر گردید توسط استاندار محترم استان و یا معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری  جناب آقای مهندس محنایی توصیه های لازم را در جلسه شورای اداری استان جهت استفاده از محصولات تولیدی استان ارائه نمایند. *    
۳ ۳-مقرر گردید کارگروهی با عنوان ستاد پساتحریم با ترکیبی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان جهاد کشاورزی استان، شهرداری یاسوج، اتاق اصناف استان ، اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و  گردشگری استان ، بانک ملی ، شرکت شهرکهای صنعتی استان و مشاور اقتصادی استاندار به ریاست استاندار محترم استان و دبیری اتاق بازرگانی تشکیل  تا نسبت به بررسی شرایط پس از تحریم مطالعه و فرصتهای سرمایه گذاری استان راتهیه و ارائه نمایند.     *
۴ ۴-مقرر گردید سازمانهای جهاد کشاورزی استان، صنعت، معدن و تجارت استان و میراث فرهنگی  استان امکان سنجی طرحهای قابل سرمایه گذاری خود راظرف حداکثر سه هفته پس از ارسال صورتجلسه تهیه وبه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال نمایند. *    
۵ ۵-مقرر گردید تمامی دستگاهها و اعضاء شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همکاری جدی جهت برگزاری روز صنایع کوچک با شرکت شهرکهای صنعتی استان بعمل آورند. *    
جمع ۴   ۱

 

 

مصوبات چهاردهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۴

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-مقررگردید سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان صنعت، معدن وتجارت واداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان ظرف مدت ۴۸ساعت پس از ارسال صورتجلسه لیست تولیدات استان را بصورت بخشی تهیه و به اتاق بازرگانی ارسال نموده و در اتاق بازرگانی کمیته ای متشکل از  سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت ،اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل استاندارد تحقیقات صنعتی استان و دیگر دستگاهها حسب نیاز تشکیل تا نسبت به ارزیابی و بررسی کیفیت تولیدات اقدام وسپس نتیجه را بصورت یک لیست واحد به دستگاههای اجرایی استان ارسال نمایند. دستگاههای اجرایی نیز یک نسخه از لیست مزبور را  به ذیحسابان، امور اداری،  مالی و حسابداری و  نسخه ای  دیگر را به مشاور و طراح پروژه مربوطه جهت وندور لیست ضمیمه پروژه اقدام نمایند. *    
۲ ۲-مقررگردید دستگاههای اجرایی استان که دارای پروژه های قابل واگذاری به بخشهای پیمانکاری می باشند در وندور لیست(لیست محصولات ضمیمه قرار داد های پروژه) استفاده از تولیدات استاندارد استان را در اولویت قرار داده و دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات استان در این خصوص همکاری لازم را بعمل آورند *    
۳ ۳-مقرر گردید جلسه ای مشترک با حضور معاونت عمرانی استاندار،  پیمانکاران و اتاق بازرگانی استان جهت استفاده از سرمایه در گردش پیمانکاران تشکیل و در این خصوص تصمیم گیری و همفکری گردد. (در قالب اتحادیه یا تعاونی سرمایه گذاری توسط پیمانکاران استان) *    
۴ ۴-مقرر گردید درجلسه ای مشترک با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، سندیکای پیمانکاران و انجمن مشاوران به دبیری اتاق بازرگانی تشکیل تا هماهنگی های لازم درخصوص استفاده  از محصولات تولیدی استان درویندوور لیست پروژه های عمرانی بعمل آید. *    
۵ ۵-مقرر گردید اتاق اصناف نسبت به ساماندهی محصولات تولیدی استان در بازار استان با همکاری واحدهای تولیدی استان اقدام لازم را بعمل آورند. *    
جمع ۵    

 

 

مصوبات سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-مصوب گردید  همایش یک روزه ای  در خصوص فرصتهای اقتصادی ، مالی و بانکی با تاکید بر سرمایه گذاری غیر دولتی استان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ومدیران ارشد کشوری با محوریت استانداری (دفتر امور اقتصادی)، اداره کل امور اقتصادی و دارایی،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، بانکها،دستگاههای اجرایی و با دبیری  اتاق بازرگانی یاسوج برگزار گردد وظرف مدت ۲۰ روز تصمیم گیری  گردد. *    
۲ ۲-مصوب گردید : سازو کار و چگونگی راه اندازی تشکیل پنجره واحد جهت سرمایه گذاری  در استان توسط کارگروهی از حوزه مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری ، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ، اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج  و اتاق تعاون با استفاده از تجربه دیگر استان ها و با مسنولیت حوزه مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری ظرف مدت ۲۰ روز آینده تعیین تکلیف و ساختار آن  جهت اجرا و مرحله عملیاتی شدن ارائه گردد. *    
۳ ۳-مصوب گردید در جلسات آتی از فرمانداران شهرستانها و درصورت نیاز از ائمه جمعه شهرستانهای استان در جلسات به فراخور نیاز دعوت به عمل آید. *    
۴ ۴-برگزاری منظم و پربارتر جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد تاکید استاندار محترم استان و اعضاء قرار گرفت. *    
۵ ۵-مصوب گردید ضمن اعلام سازمان امور اقتصادی و دارایی  به ذیحسابان دستگاههای دولتی جهت تاکید بر خرید اقلام مورد نیاز دستگاهها از واحدهای تولیدی  استاندارد در استان  در جلسه شورای اداری استان بعنوان یک دستور کار جهت تاکید بر مدیران  دستگاههای مطرح و همچنین  در یک جلسه ویژه به میزبانی اتاق بازرگانی و با حضور استانداری، دیوان محاسبات ، بازرسی و سازمان صنعت، معدن و تجارت،  امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردد وهمچنین  لیست محصولات تولیدی استان توسط سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان به دستگاههای اجرایی استان اعلام گردد. *    
۶ ۶-مصوب گردید آقای عادل امینی مسئول استانی کارگروه اشتغال نسبت به تعیین نمایندگان شهرستانی ظرف مدت ۲۰ روز آینده اقدام نمایند. *    
۷ ۷-مصوب گردید بومی سازی قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیریی و ارتقای نظام مالی کشور توسط دستگاههای مسنول استانی ظرف مدت ۲۰ روز آینده تهیه گردد. *    
۸ ۸-اعضاء بخش خصوصی و تعاونی  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بشرح ذیل و با برگزاری انتخابات در دو بخش خصوصی و تعاونی انتخاب گردیدند.

الف بخش خصوصی

۱-خانه صنعت و معدن با ۱۰ رای اول

۲-اتحادیه تولید کنندگان عسل با ۶ رای دوم

۳-اتحادیه مرغداران با ۶رای سوم

۴-سازمان نظام مهندسی معدن با ۵ رای و باقرعه کشی بعنوان چهارمین عضو بخش خصوصی که با سندیکای پیمانکاران و صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان هر کدام حائز ۵ رای بودند برگزیده شد.

و در بخش تعاونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

با رای مخفی اعضاء به شرح زیر انتخاب گردید .

۱-شرکت تعاونی دنا صنعت۱۳ رای

۲-تعاونی زیتون کاران ۱۲ رای

۳-تعاونی تولید استان  با ۸ رای

۴- تعاونی دامداران استان    با ۷ رای

که در مجموع ۸ عضو بالا بعنوان اعضاء بخش خصوصی و تعاونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انتخاب گردیدند.

*    
جمع ۸    

 

 

مصوبات دوازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱/۹/۱۳۹۳

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-مصوب گردید،تامین مالی جهت خرید سهام و اجرای پروژه نمایشگاه دائمی استان توسط اتاق یاسوج در جلسه هیئت رئیسه اتاق ایران بانگاه مثبت مطرح و تصمیم گیری گردد. *    
۲ ۲-مصوب گردید،تفاهم نامه ای فی مابین اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی یاسوج با استانداری استان جهت اعزام ۵ هیئت تجاری توسط استان برای یک دوره ۵ ساله منعقد و جهت تصویب تامین مالی به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ارسال گردد. *    
۳ ۳-مصوب گردید، برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری استان بصورت تقویم سالانه توسط اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج در استان برگزار و منابع مالی آن همچون همایش ۳۱ اردیبهشت و یک خرداد ماه ۱۳۹۳ توسط اتاق ایران تامین گردد. *    
۴ ۴-مصوب گردید، منابع مالی برای برگزاری یک همایش ملی در استان بصورت سالانه توسط اتاق ایران تامین گردد. همراه با تفاهم نامه  فی مابین اتاق   یاسوج و استانداری *    
۵ ۵-مصوب گردید، اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران یک غرفه در شهر سلیمانیه عراق به مدت یک هفته در اختیار صادر کنندگان استان جهت ارائه محصولات تولیدی صادراتی استان بصورت رایگان قرار دهد. *    
۶ ۶-مصوب گردید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به توانمندیهای صادراتی استان نسبت به هدایت هیئت های پذیرش اتاق ایران به استان همکاری لازم را بعمل آورد. *    
۷ ۷-مصوب گردید، اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران در برنامه های اعزام هیئت به خارج از کشور تمهیدات لازم جهت حضور صادر کنندگان و بازرگانان استان در هیئت های مذکور را با همکاری اتاق یاسوج بعمل آورد.همراه با تفاهم نامه اتاق یاسوج  و استانداری *    
جمع ۷    

 

 

مصوبات یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۳

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-مصوب گردید در جلسه ای با حضور حوزه های معاونین محترم برنامه ریزی هماهنگی امور عمرانی استانداری ، اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج ، دفتر فنی استانداری، مشاور محترم اجرایی استاندار و سندیکای پیمانکاران  درخصوص بند ۲ دستور کار جلسه شورا تشکیل و پیشنهادات اصلاحی را در سه دسته (۱-پیشنهادات محتوایی ۲-پیشنهادات شکلی ۳-اختیارات استان) تنظمیم و در صورت تصویب با امضاء استاندار محترم استان  به مرکز ارسال گردد. *    
۲ ۲-مصوب گردید کمیته ویژه ای متشکل از نماینده محترم دادگستری کل استان ، حوزه معاون محترم برنامه ریزی استانداری، سازمان جهاد کشاورزی استان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتحادیه باغداران استان درخصوص بررسی وضعیت باغات انار شهرستانهای گرمسیری استان تشکیل و نتیجه به جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی جهت تصمیم گیری ارسال گردد.

 

*    
۳ ۳-مصوب گردید اعضا  جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان پیشنهادات موثر خود را بصورت استانی جهت کمک به برون رفت از رکود غیر تورمی در اقتصاد استان و بهبود فضای کسب استان را حداکثر تا تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۳ به دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی (اتاق بازرگانی )جهت ارائه در جلسه آتی شورا ارسال نمایند. *    
۴ ۴-مصوب گردید تا جذب سریع نیروی کار بر روی نقطه صفر سرمایه با هدف هر روستا یک طرح و اشتغال از درون روستا  در دستور کار شورا قرار گیرد. *    
جمع ۴    

 

 

مصوبات دهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مصوب گردید جهت تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طرف حوزه معاون برنامه ریزی استانداری پیشنهاد گردد تا طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای تولیدی از ۱۰ سال معافیت مالیاتی به ۱۵ سال برای استان مشمول معافیت مالیاتی قرار گیرندو همچنین حرفه و مشاغلی که تا ۵ نفر اشتغال دارند و شامل معافیت حق بیمه کارفرما می باشند تا واحدهای ۱۰ نفر اشتغال شامل گردد و یا واحدهای بیشتر از ۵ نفر شاغل تا ۵ نفر معافیت بیمه ای و ازیک تا ۵ نفر بعد شامل گردد. *    
۲ درخصوص وضعیت ۵۶ واحد مغازه شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مصوب گردید جلسه مشترکی با حضور شر کت بهره برداری نفت و گاز گچساران نماینده مغازه داران، نماینده قوه قضائیه، سازمان بازرسی  و با مسئولیت  دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل تا نسبت به تصمیم گیری اقدام شود (مهلت اقدام یک هفته ) *    
۳ درخصوص وضعیت کشت های غیر استراتژیک محصولات جالیزی استان مصوب گردید تا کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاوری یاسوج با حضور سازمان جهاد کشاورزی،صنعت و معدن وتجارت ، اتاق اصناف و تشکلهای بخش کشاورزی با تشکیل کمیته ای نسبت به بررسی و وضعیت موجود و تصمیم گیری جهت سالهای آتی اقدام نمایند تا کشاورزان استان دچار ضرر و زیان نگردند. *    
۴ درخصوص تفاهم نامه صندوق توسعه ملی با بانکهای عامل مصوب گردید مکاتبه ای از طرف  حوزه معاونت محترم برنامه ریزی استانداری با صندوق توسعه ملی درخصوص تسهیل در شرایط بازپرداخت تسهیلات منابع صندوق به بانکها جهت استفاده سرمایه گذاران انجام گردد. *    
۵ مصوب گردید آن دسته از واحدهای تولیدی که دارای وثایقی بیشتر از میزان تسهیلات خود بصورت تضمین نزد بانکهای عامل می باشند با تشکیل کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان و با حضور واحد تولیدی و بانک عامل بررسی و تصمیم گیری گردد. *    
۶ مصوب گردید بانکهای عامل استان با درخواست سرمایه گذار نسبت به ارزیابی مجدد وثایق اقدام نماید وهمچنین  مصوب گردیدمحل اجرای طرح بعنوان وثیقه در اولویت قرار گیرد.      
۷ مصوب گردید چنانچه واحد تولیدی دارای بدهی معوق باشد اما وثایق تضمینی بیشتر از میزان بدهی واحد باشد بانک عامل بدون در نظر گرفتن معوقات بانکی نسبت به آزاد سازی مازاد وثایق اقدام نماید. *    
۸ پیشنهادگردید ایجاد دفاتر بهبود فضای کسب و کار در ادارات اقتصادی و تشکیل پنجره واحد و بحث و بررسی پیرامون استفاده از ظرفیتهای اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی بعنوان دستور کار جلسه آتی شورا قرار گیرد. *    
جمع ۸    

 

مصوبات نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ۱۷/۲/۹۳

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-مصوب گردید جلسه ای مشترک با مسئولیت دفتر امور اقتصادی استانداری  و با حضور سازمان امور اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی،  بانکهای عامل در خصوص بررسی تضمین  تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی توسط بانکهای عامل تشکیل و موارد بررسی و کارشناسی  ونتیجه  جهت تصمیم گیری نهایی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردد. *    
۲ ۲-مصوب گردید در جلسه موضوع بند یک صورتجلسه بحث و بررسی قوانین و مقررات مشکل آفرین جهت اجرای واحدهای کسب و کار بررسی ونتیجه جهت تصمیم گیری در دستور کار بعدی شورا قرار گیرد. *    
جمع ۲    

 

مصوبات هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مصوب گردید همایش فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری توسط اتاق بازرگانی یاسوج و با همکاری دستگاههای مرتبط و اجرایی استان در تاریخ های ۱۷و ۱۸ اردیبهشت سال ۹۳ برگزار می گردد. *    
۲ مصوب گردید تا قبل از برگزاری  همایش تعداد دو جلسه کارگروه توسعه گردشگری استان در راستای هر چه بهتر برگزار شدن همایش تشکیل گردد. *    
۳ مصوب گردید از شرکتهای بزرگ سرمایه گذار نیمه دولتی در زمینه های گردشگری از جمله شرکتهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد جانبازان…. جهت شرکت در همایش اردیبهشت ماه دعوت بعمل آید. *    
۴ مصوب گردید یک هیئت کارشناسی از دستگاههای استان متشکل از حوزه معاون برنامه ریزی و کمیته حمایت قضایی ، اتاق بازرگانی یاسوج، بانکهای عامل و دستگاههای مجری جهت بررسی وضعیت طرح نسبتا بزرگ واقع در شهرک های صنعتی و خارج از شهرکهای صنعتی استان تشکیل تا نسبت به بررسی وضعیت طرحها طبق فرمت ارائه شده توسط معاون محترم برنامه ر یزی استان  بازدید و گزارش تهیه نمایند. *    
۵ مصوب گردید چند طرح گردشگری دارای توجیه اقتصادی و فنی و کارشناسی شده که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد تهیه و در همایش ارائه گردد. *    
۶ مصوب گردید دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان همایش منطقه ای تحت عنوان اقتصاد و فرهنگ با مسنولیت اتاق بازرگانی و همکاری دستگاههای دولتی را در دستور کار خود قرار دهد. *    
۷ مصوب گردید تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی استان همکاری لازم جهت هر چه بهتر برگزار شدن همایش گردشگری اردیبهشت ماه در استان را داشته باشد.

 

*    
جمع ۷    

 

 

مصوبات هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ درخصوص اعمال ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ کشور دستور العمل  ابلاغی بانک ملی کشور به شعب استانی که  مغایر با دستور العمل  ابلاغی بانک مرکزی و شورای پول واعتبار می باشد که، مصوب گردید از طریق حوزه اقتصادی استانداری پیگیری گردد. *    
۲ با توجه به اینکه پیگیری مصوبات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی استان در دستور کار کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج می باشد مصوب گردید نتیجه نهایی اقدامات انجام شده در جلسه آتی شورا گزارش داده شود. **    
۳ مصوب گردید موارد موجود در بند ۵ صورتجلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در خصوص عوامل خسارت زا همچون ریزگردها ، بیماریهای غیر قابل کنترل کشاورزی در کمیته کارشناسی مشترک از سازمان جهاد کشاورزی ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی  و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان بصورت علمی، فنی و کارشناسی بررسی و  نتیجه به دبیرخانه شورا ارائه تا در صورت نیاز موارد بصورت مشترک با استانهای همجوار که دارای شرایط مشابه می باشند با مرکزمکاتبه گردد .(مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان متولی و مدت زمان ۲ ماه می باشد. *    
۴  درخصوص وضعیت آب بهای واحدهای تولیدی آب معدنی استان مصوب گردیدشرکت آب منطقه ای با نصب کنتور ازواحدهای تولیدی  آب بها دریافت نمایند. **    
۵ درخصوص مشوقات سرمایه گذاری استان مصوب گردید مجموعه مشوقهای مورد نظر ستاد سرمایه گذاری استان و اتاق بازرگانی با محوریت  اتاق بازرگانی  در اسرع وقت جهت استحضار استاندار محترم استان تهیه  و به حضور استاندر محترم استان ارسال گردد. *    
۶ درخصوص مالیات بر ارزش افزوده اصناف مصوب گردید موضوع بصورت کارشناسی توسط اداره کل امور مالیاتی استان بررسی و یا از طریق استانهای همجوار پیگیری نموده و وضعیت مالیات بر ارزش افزوده آن استانها را بررسی و بهترین راه کمک و استفاده اصناف استان را اعمال نمایند تا در استان هزینه های تمام شده نسبت به استانهای همجوار افزایش نیابند وهمچنین اداره کل امور مالیاتی با معاونت محترم برنامه ریزی و سازمان امور اقتصادی  ودارایی و دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در جلسه ای با حضور صنف آهن فروشان موضوع  مالیات بر ارزش افزوده را با نگاه مثبت و کمک به این صنف بررسی تا به نتیجه و تفاهم برسند (متولی جلسه حوزه معاونت محترم برنامه ریزی استانداری می باشد) *    
۷ درخصوص بند ۳ دستور کار جلسه (نحوه اجرای ماده ۹ اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی تامین نیاز های کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ راجع به تکالیف  دستگاههای اجرای مشمول ماده ۲ قانون مصوب گردید موارد توسط اداره کل امور مالیاتی و اتاق بازرگانی بررسی و در صورتی که خود اداره مالیاتی بتواند ساز وکار اجرایی صحیح آن را پیدا نماید اقدام و در غیر اینصورت موارد طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا ساز و کار اجرای صحیح آن را ارائه نمایند. تازمان ارسال نامه به مرکز و دریافت جوابیه اداره کل امور مالیاتی تعامل لازم را با مودیان مربوطه داشته باشند. *    
۸ درخصوص بند ۴  دستور کار جلسه (بحث وبررسی در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی که از محل وجوه اداره شده تسهیلات دریافت نموده اند، و مشمول بخشودگی قرار گرفته اند ولی به علت تهاتر نمودن منابع بانکها با بانک مرکزی (دولت) بخشودگی آنها پرداخت نگردید). مصوب گردید حوزه مدیر کل امور اقتصادی استانداری با اتاق بازرگانی  ، اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان  جلسه ای کارشناسی  در این خصوص تشکیل و مورد فوق را کارشناسی نموده ونتیجه را از طر یق دبیر شورا به استحضار استاندار محترم استان رسانند تا دستور  اقدام لازم را ارائه نمایند. *    
جمع ۸    

 

 

مصوبات ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مصوب گردید نامه ای با عنوان مدیر عامل بانک ملی ایران درخصوص دستور العمل اجرایی ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ توسط دفتر امور اقتصادی استانداری تهیه و با امضاء استاندار محترم استان ارسال و رونوشت آن برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت  ارسال گردد. *    
۲ مصوب گردید مسائل و مشکلات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی در جلسه کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج مطرح و مشکلات دسته بندی و به تعداد چندمورد مشخص نموده و به سه طریق زیرپیگیری گردد.

الف: یک سری از مشکلات به قوانین و بخشنامه های ملی برمی گرددکه در استان قابل تصمیم گیری نمی باشدکه بایدبعد از دسته بندی از طریق استانداری و نمایندگان محترم مجلس پیگیری گردد.

ب: یک سری مشکلات هست که بصورت ملی پیش بینی شده و راه حل دارد اما دربعضی استانها اجرا شده و در بعضی استانها اجرا نگردیده است. از جمله بیمه تنه درختان که در ۲۰ استان اجرا و در دیگر استانها اجرا نگردیده است که مصوب گردید جلسه ای با حضور آقای دکتر نوروزی معاون محترم برنامه ریزی با مسئولیت جهادکشاورزی و با حضور بانک کشاورزی ، صندوق بیمه محصولات  کشاورزی اتاق بازرگانی تشکیل و موارد بررسی و از طریق وزارتخانه و بانک کشاورزی کشور اقدام شود.

ج: یک سری مواردهست که در قانون پیش بینی شده و اجرایی هم هست اما نحوه اجرا درا ستانها متفاوت می باشد که باید در سطح استان و توسط دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی با مسئولیت جهاد کشاورزی و با حضور اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج و بانک کشاورزی بررسی و راه حلهای اجرایی متناسب با استان پیدا و اقدام گردد.

د: یک سری موارد هست که خاص استان بوده و می توان در استان حل نمود که باید توسط سازمان جهاد کشاورزی ، بانک کشاورزی ، هواشناسی استان بررسی واقدام شود از جمله ، تعداد ناظرین صندوق درشهرستانها و تعداد ایستگاههای هواشناسی

*    
۳ مصوب گردید همایش یک روزه ای تحت عنوان بیمه محصولات کشاورزی توسط اتاق بازرگانی  وسازمان جهاد کشاورزی برگزار گردد. *    
۴ مصوب گردید سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گزارشی مستند بصورت جدول شامل: ظرفیت اسمی آب بهای سال ۹۱ و ۹۲ وظرفیت عملکرد واحدهای آب معدنی استانی و همچنین شرکت آب منطقه ای نیز مستندات قانونی تعرفه های قدیم و جدید آب بهای آب معدنی های استان راجهت بررسی  در جلسه ای که باحضوراستاندار محترم استان، معاون برنامه ریزی ،آب منطقه ای و سازمان صنعت ،معدن وتجارت تشکیل می گردد تهیه و نتیجه در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصوب  گردد. *    
جمع ۴    

 

 

مصوبات پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲/۹/۱۳۹۲

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-مصوب گردید بانکهای عامل پیش نویس نامه ای جهت ارسال ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ را تهیه تا با امضاء استاندار محترم استان به مدیران عامل بانکهای مزکور در مرکز ارسال گردد *    
۲ ۲-مصوب گردید تمامی دستگاههای اداری که دارای پروژه های اجرایی در سطح استان می باشند در صورت وجود کارخانجات تولید کنند لوازم مورد نیاز آنها از محصولات تولید استان جهت مصارف خود استفاده نمایند.چنانچه لازم باشد با اعمال قانون ترک تشریفات برگزاری مناقصه با استانداری هماهنگی تا اقدام شود. *    
۳ ۳-مصوب گردید وضعیت واحد های تولیدی شن وماسه استان درجلسه تخصصی با هماهنگی دفتر استاندار محترم استان و به ریاست ایشان تشکیل  تانسبت به بررسی وضعیت آنها تصمیم گیری شود. *    
جمع ۳    

 

 

مصوبات چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۴/۸/۱۳۹۲

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ ۱-مقرر گردید کمیته ای با مسئولیت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و عضویت سازمان صنعت ،معدن و تجارت ، اتاق بازرگانی یاسوج ،سازمان امور اقتصادی و دارایی ، تامین اجتماعی و اداره کل بازرسی تشکیل و نسبت به ارائه لیست واحدهای تولیدی راکد و مشکل دار به همراه پیشنهادات لازم در راستای رفع مشکلات این گونه واحدها اقدام نمایند. *    
۲ ۲-مصوب گردید اتاق بازرگانی با همکای معاونت محترم برنامه ریزی استانداری وسازمان امور اقتصادی و دارایی استان ظرفیت های قانونی لحاظ شده در قانون بودجه سال ۹۲ و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه  جهت استفاده فعالین اقتصادی را احصاء و در اختیار مدیران واحدهای تولیدی قرار دهند. *    
۳ ۳-مصوب گردید در خصوص وضعیت اجرائیات بانکها و دیگر دستگاهها علیه واحدهای تولیدی تا زمان مشخص شدن  وضعیت واحدها توسط کمیته اشاره شده در بند یک مصوبات متوقف گردد. *    
۴ ۴-مصوب گردید  معاون محترم برنامه ریزی استاندار باهمکاری سازمان امور اقتصاد دارایی ، اتاق بازرگانی یاسوج و سازمان صنعت و معدن وتجارت نسبت به مطالعه  مشوقهای سرمایه گذاری دراستان  اقدام تا طی نامه ای مکتوب به مراجع ذی صلاح در مرکز ارسال گردد. *    
۵ ۵-مصوب گردیدبانکهای عامل درخصوص آزاد سازی آن بخش از  وثایق فعالین اقتصادی  که نسبت به پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام نمودند، اقدام نمایند. و درخصوص سایر واحدهای مشکل دار نیز مصوب گردید موضوع  توسط دبیرمحترم شورای بانکها بررسی و نتیجه به شورا ارائه شود. *    
۶ ۶-مصوب گردید درخصوص واحدهای تولیدی و شرکتهای خدماتی که از دولت مطالبات داشته و خود به بانکها بدهی دارند، درصورت داشتن بند قانونی بانکها  نسبت به تهاتر نمودن آن اقدام نمایند. *    
جمع ۶    

 

مصوبات سومین جلسه شوای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وب ویراحمد مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱

ردیف  

 

متن مصوبات

نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مقرر گردید: مشکلات مربوط به واحدهای تولید آب معدنی استان دراجرای ماده ۱۰ دستور العمل در کارگروه تخصصی باحضور دستگاههای مرتبط مطرح و نسبت به ارائه راهکارهای اجرایی به  شورا اقدام شود. *    
۲ مقررگردید: به منظور بررسی وضعیت ذخیره وتوزیع نهاده های  موردنیاز مرغداری های استان ،کمیته ای تخصصی با حضور سازمان جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت  شرکت پشتیبانی دام و طیور و اتحادیه مرغداریهای استان در محل اتاق بازرگانی تشکیل و راهکارهای اساسی اتخاذ گردد. *    
۳ مقرر گردید: درخصوص واحد بسته بندی و سردخانه اهورا(آقای فنودی) جلسه مشترکی با حضورمعاون محترم برنامه ریزی استاندار، بانک عامل، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی تشکیل و مسائل آن بررسی وتصمیم گیری ونتیجه به دبیرخانه جهت ارائه درجلسه شورا اقدام شود . *    
۴ با توجه به تخصیص مبلغ دو میلیارد تومان به استان جهت صیانت از واحدهای تولیدی ، مقرر شد به منظور تعیین تکلیف نحوه حمایت از  واحدهای تولیدی نیاز مند استان ، جلسه  شورای هماهنگی  بانکها در استانداری جهت همکاری در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تشکیل شود . *    
۵ باتوجه به ابلاغ دستور العمل نحوه اولویت بندی و معرفی واحدهای صنعتی مصوب گردید کارگروه مذکور در سازمان صنعت ، معدن و تجارت جهت بررسی وتکمیل پرونده و احدهای تولیدی  که شرایط استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را دارا می باشند تشکیل تا نسبت به جذب تسهیلات تخصیصی  آن اقدام شود *    
۶ مصوب گردید: مشکلات مربوط به راه اندازی شرکت تولیدی خوراک دام دشتروم مربوط به اتحادیه عشایری استان در دستورکار سازمان جهاد کشاوری استان با همکاری اتحادیه عشایری استان قرار گیرد و پیگیری آن توسط سازمان جهاد کشاورزی  بصورت جدی انجام شود *    
جمع ۶      

 

 

دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۱

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مقرر گردید: ساماندهی مصرف یارانه های خانوارهای استان و ساماندهی سهام عدالت استان دردستور کار شورا قراگیرد. *    
۲ مقررگردید: سازمان جهاد کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی یاسوج تشویقهای لازم جهت جمع آوری سیب تولیدی باغداران استان را برای امسال و سالهای آینده و دستور کار خود قرار داده و اقدامات لازم و کارشناسی دراین زمینه را انجام دهند. *    
۳ مقررگردید: تشویق سرمایه گذاران به ایجاد صنایع تبدیلی محصولات  کشاورزی استان در دستور کار دستگاههای مرتبط با امر سرمایه گذاری استان قرارگیرد. *    
۴ مقررگردید :درخصوص سردخانه آقای شرفی واقع درکاکان بانک صادرات (بانک عامل) اقدامات حقوقی لازم رابعمل آورد. *    
۵ مقررگردید: در خصوص احداث سردخانه شرکت شهد ناب یاسوج جهت ارائه در کارگروه توسعه کشاورزی از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و تامین اعتبار از طریق بانک کشاورزی اقدام شود. *    
۶ مقررگردید : چهار محور توسعه استان شامل احداث صنایع تبدیلی، احداث صنایع پایین دستی نفت و گاز و توسعه صادرات و صنعت

گردشگری مورد مطالعه و بررسی ودر دستور کاردستگاههای  مرتبط قرارگیرد.

*    
۷ درخصوص ردیف ۴ بند (د) دستورالعمل شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی ۸ نفر از روسای تعاونی ها و تشکلهای خصوصی به شرح ذیل جهت عضویت در شورا انتخاب گردید.

۱-رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۲-رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات باغی استان ۳- رئیس خانه صنعت و معدن استان ۴- رئیس اتحادیه مرغداران استان ۵-مدیر عامل شرکت تعاونی ۱۷۳ایثارگران ۶- مدیر عامل شرکت تعاونی آب لوله بسپار دهدشت ۷-مدیر عامل شرکت تعاونی آب معدنی چشمه چویل سی سخت ۸- مدیر عامل شرکت تعاونی دنا صنعت

*    
جمع ۷ ۷    

 

 

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مقرر گردید سازمان جهاد کشاوری وسازمان صنعت ، معدن وتجارت استان با هماهنگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج نسبت به تعییین تکلیف سردخانه های استان وبرنامه ریز ی لازم جهت جمع آوری و نگهداری محصول سیب به قبد فوریت اقدام نمایند. *    
۲ بانک کشاورزی باهماهنگی دستگاههای  ذیر بط و تصویب کارگروه کشاورزی نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان احداث سردخانه اقدام نمایند. *    
۳ مقررگردید جلسات شورا هر ۱۵ روز یکبار ودر روزهای شنبه یا چهار شنبه ساعت ۱۵ تشکیل گردد. *    
۴ فرصت های سرمایه گذاری، قابلیت ها و پتانسیل های استان شناسایی و بعنوان دستور کار جلسات بعدی به شورا ارائه شود *    
۵ کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری ضمن استمرارجلسات خود در راستای برخورد با معارضات محلی نسبت به تعیین شعبه ویژه و همچنین انتخاب قاضی مجرب اقدام نماید. *    
۶ مقررگردید اتاق بازرگانی یاسوج پیگیری لازم را درجهت تهیه بانک اطلاعاتی از ظرفیت های اقتصادی استان بعمل آورد *    
۷ اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورا منبعد با هماهنگی دفتر استاندار نسبت به ارسال دعوتنامه برای اعضای اصلی جلسه به نام افراد  و پیگیری مصوبات اقدام؛بند ۳ دستور کار جلسه امروز را درجلسه بعدی مطرح نمایند. *    
۸ مقرر شد اعضای جلسه شخصا درجلسات حضور یابند واز معرفی معاون یا نماینده مگر در موارد ضروری با هماهنگی رئیس شورا خودداری نمایند. *    
جمع ۸ ۸    

 

اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱/۸/۱۳۹۱

ردیف متن مصوبات نتیجه

 

اقدام شده اقدام نشده در دست اقدام
۱ مقرر گردید سازمان جهاد کشاوری وسازمان صنعت ، معدن وتجارت استان با هماهنگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج نسبت به تعییین تکلیف سردخانه های استان وبرنامه ریز ی لازم جهت جمع آوری و نگهداری محصول سیب به قبد فوریت اقدام نمایند. *    
۲ بانک کشاورزی باهماهنگی دستگاههای  ذیر بط و تصویب کارگروه کشاورزی نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان احداث سردخانه اقدام نمایند. *    
۳ مقررگردید جلسات شورا هر ۱۵ روز یکبار ودر روزهای شنبه یا چهار شنبه ساعت ۱۵ تشکیل گردد. *    
۴ فرصت های سرمایه گذاری، قابلیت ها و پتانسیل های استان شناسایی و بعنوان دستور کار جلسات بعدی به شورا ارائه شود *    
۵ کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری ضمن استمرارجلسات خود در راستای برخورد با معارضات محلی نسبت به تعیین شعبه ویژه و همچنین انتخاب قاضی مجرب اقدام نماید. *    
۶ مقررگردید اتاق بازرگانی یاسوج پیگیری لازم را درجهت تهیه بانک اطلاعاتی از ظرفیت های اقتصادی استان بعمل آورد *    
۷ اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورا منبعد با هماهنگی دفتر استاندار نسبت به ارسال دعوتنامه برای اعضای اصلی جلسه به نام افراد  و پیگیری مصوبات اقدام؛بند ۳ دستور کار جلسه امروز را درجلسه بعدی مطرح نمایند. *    
۸ مقرر شد اعضای جلسه شخصا درجلسات حضور یابند واز معرفی معاون یا نماینده مگر در موارد ضروری با هماهنگی رئیس شورا خودداری نمایند. *    
جمع ۸ ۸