مزیتهای نسبی شهرستان های گچساران و باشت
۱.وجود منابع عظیم نفت و گاز و سابقه بهره برداری و فعالیتهای صنعتی در این زمینه به عنوان بهترین زیر بنای لازم جهت احداث صنایع نفت وگاز وپتروشیمی
۲.نزدیکی به مجتمع های پتروشیمی در عسلویه ومنطقه ویژه اقتصادی بندر امام در خوزستان ومناسبت لازم برای جذب سرریزهای سرمایه گذاری وپشتیبانی از صنایع ان مناطق ۳.نزدیکی به حاشیه خلیج فارس و بنادر مهم صادراتی کشور از جمله بندر امام بندر ماهشهر خرمشهر و بوشهر (فاصله ۱۸۰کیلو متری دشت لیشتر تا بندر امام ومناسبت آن برای سرمایه‌گذاری در طرحهای وابسته به مواد اولیه وارداتی وهمچنین صادرات محصولات تولیدی
۴.عبور جاده اصلی خوزستان –فارس و بوشهر از این شهرستان وایجاد شرایط مناسب حمل ونقل
۵.وجود پتانسیل مواد معدنی شامل: مارن ، سنگ آهک ، سنگ تزئینی ، سنگ گچ و خاکهای صنعتی
۶.عبور خطوط انتقال برق و گاز سراسری از بخشهای عمده ای از این شهرستان
۷.وجود عرصه های مناسب جهت احداث طرحهای مهم و بزرگ
۸.امکان تامین آب مورد نیاز طرحهای بزرگ از طریق سد کوثر با توجه به اینکه در استانهای جنوبی خصوصا حاشیه دریا مشکل تامین آب شیرین ودر حجم بالا یک هزینه اساسی در صنعت می باشد
۹.ظرفیت زیست محیطی لازم جهت احداث فعالیتهای بخش صنعت و معدن در استان
۱۰.پتانسیل شهرستان در زمینه صنایع تبدیلی و واحدهای کشت و صنعت با توجه به وسعت باغات مرکبات در این شهرستان
۱۱.پتانسیل موجود در زمینه ارائه امکانات فنی و مهندسی به بخش صنعت به دلیل سابقه فعالیتهای صنعت نفت در این شهرستان
۱۲.وجود شهرکهای صنعتی آماده واگذاری زمین