استراتژی اتاق یاسوج برپایه آمایش ظرفیت و پتانسیل ها و همچنین اعضاء و فعالین اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد همراه با پایبندی به اصول استراتژی اتاق ایران تعریف شده است .

 استراتژی

استراتژی اتاق یاسوج را می توان سعی درجهت توسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد هماهنگی  اعضا با یکدیگر،  ارتقاء سطح توانایی ومعلوماتی مدیران اقتصادی استان، افزایش جایگاه اجتماعی فعالین اقتصادی، تلاش برای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی دراستان، تلاش  برای توسعه همکاری های اقتصادی و چند جانبه  بین فعالین اقتصادی استان، تشویق وترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذارای در استان، کمک به بهبود فضای اقتصادی استان درجهت توسعه بخش خصوصی،  تثبیت جایگاه اتاق به عنوان نهادی خصوصی وفراگیر، حمایت از کار آفرینی و دعوت از مشارکت عموم مردم در فعالیت های اقتصادی و دنبال کردن منافع جمعی، صنفی و فردی اعضاء با هدف افزایش تاثیر گذاری حضور فعالان اقتصادی عرصه های مختلف اقتصادی برشمرد.

 چشم انداز

چشم انداز و افق اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج به عنوان نماینده فعالین بخش خصوصی، حضور در عرصه های مختلف اقتصادی، ارتقاء هرچه بیشتر و بهتر جایگاه اقتصادی و اجتماعی  فعالین اقتصادی  بخش خصوصی وکار آفرینان استان، افزایش سطح کیفی زندگی فعالین و اعضاء، شناسایی هرچه بیشتر ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف سرمایه گذاری استان و معرفی به سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی، تلاش برای افزایش هرچه بیشتر صادرات محصولات و کالاهای تولیدی استان، آموزش بازرگانان و فعالین اقتصادی، گسترش فرهنگ صادرات، افزایش رقابت پذیری تجارت داخلی وملی و همچنین بین المللی فعالین اقتصادی و رشد همه جانبه مؤلفه های توسعه اقتصادی و اجتماعی استان می باشد .

 ماموریت و وظایف

اتاق یاسوج درسالهای فعالیتش، وظایف و اقدامات متنوعی را انجام داده است که با توجه به عمرکم تشکیل اتاق، این فعالیت ها سبب تثبیت جایگاه اتاق نزد فعالین اقتصادی استان و سایر اتاق های بازرگانی کشور گردیده است. اتاق یاسوج همواره کوشیده است با تعامل سازنده و قوی با فعالین اقتصادی و مقامات دولتی  راه را برای حرکت و پیشرفت هرچه بیشتر بخش خصوصی فراهم آورد.

از فعالیت و وظایف اتاق یاسوج که هر روزه سعی بر افزایش سطح کمی و کیفی آن شده است به برپایی دوره های آموزشی دررشته های مختلف بازرگانی، صنعتی وخدماتی متناسب با احتیاجات استان، صدورکارت عضویت بازرگانی طبق آیین نامه  اتاق ایران، تلاش درجهت شناسایی بازارهای هدف صادراتی استان در خارج از کشور، تشکیل تنها اتحادیه صادراتی عسل و فرآورده های آن درسطح کشور و همچنین اتحادیه صادراتی میوه، تره بار و گیاهان زینتی درسطح استان، تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در امور تولیدی بالاخص کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی استان از طریق دعوت از هیئت های تجاری خارجی و برگزاری همایش و نمایشگاهها، همکاری با دستگاههای اجرایی وسایر مراجع ذیربط جهت اجرای اهداف اتاق،  ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن وکشاورزی، ارائه نظر مشورتی و مشاوره ای درمورد مسائل اقتصادی و تجارتی به مقامات استانی، ارتباط با اتاقهای دیگر استانها و تلاش برای برقراری ارتباط محکم و قوی تر با آنها،  برپایی نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی وشرکت درسمینارها وکنفرانس ها درچارچوب سیاست های اتاق ایران می توان اشاره کرد.